Handwerksoos Gondelkade on tour!

Op zaterdag 25 november is er van 11:00 tot 15:30 een gezellige braderie in De Leeuwerik in Bleiswijk. Het adres is Leeuwerikstraat 2  in Bleiswijk.  Eén van de stands die je daar gaat aantreffen is die van onze Handwerkclub van de Gondelkade. en natuurlijk hebben we weer een flink aantal verrassende handwerkjes te koop.

En op zaterdag 2 december a.s. is er een braderie annex kerstmarkt in Dienstencentrum Albrandswaard. Adres: Albrandswaard 1  in Zoetermeer.  Ook daar gaan de dames van de handwerksoos hun zelfgemaakte kunstwerken aan de man of vrouw brengen.
De kerstmarkt begin om 11.00 uur  en duurt tot 15.00 uur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Jaarlijkse Pannenkoekenluch Petuniatuin

Eens per jaar organiseren de vrijwilligsters van de Open Tafel op de Petuniatuin een pannenkoekenlunch voor alle deelnemers. Op 15 november j.l. was het weer zo ver. De pannenkoeken gingen er ook dit jaar weer met boter en suiker (of met stroop) in.
Ook de zelfgemaakte soep werd erg gewaardeerd. Het nagerecht bestond uit ijs met slagroom en koffie of thee toe.

https://i0.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2286.jpg?w=640
https://i2.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2289.jpg?w=640
https://i1.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2298.jpg?w=640
https://i1.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2323.jpg?w=640
https://i0.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2322.jpg?w=640
https://i1.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2329.jpg?w=640

Behalve vrijwel alle vrijwilligsters waren ook de meisjes aanwezig die onlangs hun maatschappelijke stage van het ONC voor 10 uur bij de Open Tafel hadden afgerond.
Het was weer een zeer geslaagde en gezellige middag voor iedereen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

UVV Zoetermeer is in de prijzen gevallen!

UVV Zoetermeer is als winnaar uit de bus gekomen van de prijsvraag die is uitgeschreven onder de afdelingen van de Unie van Vrijwilligers (UVV) Nederland. Uiteraard zijn we daar heel blij mee en trots op.

De prijsvraag wordt jaarlijks uitgeschreven door de Stichting Charlotte s’Jacob met het doel vernieuwing te stimuleren. Het bestuur van de afdeling met de beste vernieuwende plannen wint een prijs van 2000 euro. De prijsuitreiking heeft vanochtend plaats gevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland in Amersfoort op 14 november 2017.

Initiatieven met voorbeeldwerking
De prijs van 2017 gaat naar het bestuur van UVV Zoetermeer, die met een actief en innovatief beleid een impuls heeft gegeven aan de activiteiten en positionering van de afdeling. Dit blijkt onder andere uit twee initiatieven die het bestuur heeft ontplooid met een bredere voorbeeldwerking:

  1. Een Witte vlekkenonderzoek waarmee in een breder strategisch kader is gekeken naar de witte vlekken die zijn ontstaan in de zorgverlening aan kwetsbare ouderen na de invoering van de WMO.
  2. De start van het nieuwe initiatief Begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis, waarin wordt ingespeeld op één van de gesignaleerde witte vlekken.

De proactieve opstelling van het bestuur van UVV Zoetermeer laat zien hoe met name in samenwerking met andere partijen lokaal vrijwilligerswerk vormgegeven kan worden en hoe een meer strategische benadering de visievorming over vrijwilligerswerk in de gemeente verder kan helpen. Het bestuur van de afdeling Zoetermeer heeft met de genoemde twee initiatieven een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Hun aanpak heeft daarmee een bredere uitstraling naar andere afdelingen binnen UVV Nederland en andere landelijke vrijwilligersorganisaties.

Het Witte vlekkenonderzoek zorg en welzijn Zoetermeer
Verzorgingshuizen sluiten, indicaties voor verpleeginrichtingen worden strenger en zorgtaken van het rijk zijn naar de gemeentes overgeheveld met een bezuinigingstaakstelling. In het kader van de WMO is opdracht voor de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een en ander kan tot witte vlekken leiden in de welzijnszorg, waarin door organisaties als UVV kan worden voorzien. In het kader van het project Vrijwillig Dichtbij heeft UVV Zoetermeer een onderzoek gedaan naar behoefte aan zorgtaken in de thuissituatie, waarin op dit moment nog niet is voorzien. Daarbij is uitgangspunt dat de UVV wil samenwerken met de gemeente, professionele zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties en de inzet van jongere vrijwilligers wil versterken.

Het project Begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis.
Eén van de witte vlekken heeft tot een nieuw initiatief binnen de gemeente geleid. Doel is met name kwetsbare ouderen na opname in het ziekenhuis voor een bepaalde tijd te ondersteunen om weer zo snel mogelijk in hun oude doen te komen en hun zelfvertrouwen te herwinnen. Het project is opgezet samen met Plicare, een samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen en het Lange Land Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tientjesproject SEH/Huiskamerproject

Vrijdag 10 november waren we gezellig aan de lunch en aan tafel zat een aantal medewerkers van de SEH en van het Huiskamerproject in het Lange Land Ziekenhuis. De lunch was goed verzorgd bij Daan in de Stadshart Passage en paste geheel binnen ons tientjesproject!
Het mooie van zo’n bijeenkomst vind ik dat je kennis kunt maken met andere vrijwilligers die, of bij een ander project werken, of bij je eigen project werken maar die je nog nooit hebt gezien omdat je veelal in tweetallen op verschillende dagen werkt en je soms alleen maar je eigen collega van die dag kent. We waren met negentien vrijwilligers en hadden elkaar veel te vertellen.

https://i2.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/20171110_125851.jpg?w=640
20171110_125851
https://i2.wp.com/uvv-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2017/11/20171110_123926.jpg?w=640
20171110_123926

Leuk om te zien hoe je als vrijwilliger toch altijd wel een paar raakvlakken blijkt te hebben met andere vrijwilligers, het zijn doorgaans geen stilzitters maar doeners dus werd de lunch ook na anderhalf weer uur besloten en ging ieder zijns of haars weegs, op naar een volgend actiepunt. Hartelijk dank UVV, het was een heel gezellige lunch!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stel je voor: Anneke Teunissen

Dit artikel is de eerste in een hopelijk lange reeks, waarin we aan één van onze vrijwilligers vragen om eens iets over zichzelf en hun werk als vrijwilliger te vertellen.


Mijn naam is Anneke Teunissen en sinds 1 januari 2013 maak ik mij nuttig als vrijwilligster bij de Kaartensoos in Dienstencentrum “Petuniatuin”. Samen met Ina van Put en Sonja Bos proberen wij  leuke ontwerpjes te bedenken en deze met een groep van 13 dames na te maken.

Voordat wij deze taak op ons namen, hadden de dames al 12 jaar kaarten gemaakt met onze voorgangers, die hun werk tot volle tevredenheid hadden gedaan.
Wij gingen heel anders te werk, Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen