2021 is voorbij. Er was geen zak aan.

Ton Jense – Communicatie & PR

Zo zou de titel boven het jaarverslag van een pessimist kunnen luiden. Zelf kijk ik toch wel iets genuanceerder naar het afgelopen jaar. Natuurlijk speelden Corona en de maatregelen daartegen een veel grotere rol dan wenselijk. Maar er zijn ook best wel wat hele leuke dingen gebeurd in 2021. We lopen het jaar even door….

In januari zijn de interviews gedaan met vrijwilligers t.b.v. het jaarverslag over 2020. Dit moest wel telefonisch, want er was op dat moment sprake van een harde lockdown. Dat laatste zorgde er ook voor dat onze traditionele nieuwjaarsreceptie geen doorgang kon vinden. We schreven donatiebrieven aan de klanten van onze extramurale diensten. En het project “Soeperwinter” ging van start. Dit was een initiatief van Palet Welzijn. Wij benaderden onze vrijwilligers en zorgden voor extra promotie en het transport van de soep. En er was een heel leuk interview met Lidy Pronk over het vrijwilligerswerk in het Lange Land ziekenhuis, dat op Zoetermeer Aktief! werd gepubliceerd.

Februari begon met het interview met Corrie Ribbens dat verscheen op Zoetermeer Aktief! We staken het jaarverslag 2020 in elkaar en elke week was er weer een klein Soeperwinter feestje. Steeds in een andere wijk van Zoetermeer brachten we soep naar kwetsbare ouderen. We maakten ook een leuk filmpje om Sjannie Hapke voor te dragen voor de NOV vrijwilligersprijs. We evalueerden de organisatie van Magisch Zoetermeer. En we maakten plannen om mee te kunnen doen aan “Zomersfeer in Zoetermeer”.

In maart werkten we mee aan de voorbereidingen van een initiatief van Magisch Zoetermeer om op 8 april bij ouderen een borrelbox te gaan langsbrengen.  En het jaarverslag over 2020 werd op de website gepubliceerd. We pasten het RBS aan. Er kwam een hele nieuwe module, waarin de nieuwe penningmeester voortaan de boekhouding kon gaan doen.

In April hebben we de vrijwilligers en klanten van de Boodschappendienst, die tot dan toe apart gehouden waren – geïntegreerd met wat we al aan vrijwilligers en klanten in het RBS hadden. En we hielpen het Rode Kruis bij het werven van vrijwilligers voor de nieuwe telefooncentrale van de Telefooncirkels. Verder verscheen er een heel leuk verhaal over twee van onze vrijwilligers op ZoetermeerAktief! Dit keer waren Pieter Dijkstra en Lieneke de Ruiter aan de beurt.

In mei kregen we te maken met de nieuwe alliantie in de zorgsector: InZet, waar onder andere Piëzo en Palet in participeren. Verder verrast de organisatie van Magisch Zoetermeer ons met een vraag om uitjes te verzorgen voor ouderen. We dragen bij aan de promotie van de nieuwe website van de Community tegen Eenzaamheid: https://zoetermeertegeneenzaamheid.nl/. En omdat de voorjaarbijeenkomst voor de tweede keer op rij niet door kan gaan, versturen we een brief aan alle vrijwilligers met een verwijzing naar het jaarverslag.

In juni praten we met een vertegenwoordiger van het nieuwe Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) over de mogelijkheden van Begeleid Vervoer. Het RHOC neemt een verwijzing op naar onze website en legt folders neer op de balie van de receptie. Ook gaat de werkgroep Communicatie, ressorterend onder de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning van start. We horen dat onze voordracht om Sjannie Hapke in de prijzen te laten vallen is geslaagd. Ze is er erg blij mee.

In juli promoten we onze activiteiten in het kader van het Zomerfestijn via het Streekblad. Ook benaderen we al onze vrijwilligers met de vraag of ze kunnen/willen meehelpen. Helaas blijkt later de animo voor de uitjes tegen te vallen. Voor de vakantieverhalen meldt zich zelfs helemaal niemand aan. Verder volgen we een training om het Content Management Systeem van Zoetermeer Voor Elkaar te leren gebruiken. We passen het RBS aan om de uitjes te kunnen plannen. Ook komt er een nieuwe knop in het RBS om de facturen van Begeleid Vervoer automatisch in de boekhouding op te kunnen nemen.

In augustus praten we met vertegenwoordigers van de Haagse Servicepunten, een equivalent van de Cliënt Informatie Punten die we in Zoetermeer willen bewerkstellingen. Het blijkt dáár prima te werken. Het Streekblad stuurt een journalist op ons af. Ze willen een stuk plaatsen over UVV in het algemeen en Begeleid Vervoer in het bijzonder. We maken daar uiteraard graag gebruik van. En we worden benaderd door Vierstroom Zorg Thuis. Ze vragen ons of we vrijwilligers zouden kunnen leveren voor het vervoeren van hun (demente) cliënten naar de dagbesteding en terug naar huis.

In september maken we een plan van aanpak voor deze nieuwe dienst, dat we bespreken met Vierstroom. Helaas blijkt dat Vierstroom nog lang niet zo ver is en wordt een besluit uitgesteld. De werkgroep Communicatie (vrijwilligersondersteuning gemeente Zoetermeer) komt niet echt van de grond. Maar er zijn nu voor het eerst wel resultaten in de vorm van mooie ervaringsverhalen van vrijwilligers die op de website kunnen worden geplaatst.

In oktober komt er een knop in het RBS beschikbaar om eventuele klachten van klanten en/of vrijwilligers snel inzichtelijk te maken. Gelukkig hebben we niet heel veel klachten…. Verder is het ook weer tijd voor onze jaarlijkse koersdag. Een dag waarop we evalueren hoe we het als bestuur hebben gedaan en wat er eventueel anders moet. Ook is de koersdag bedoeld om vooruit te kijken. De chauffeurs van Begeleid Vervoer krijgen nu bij de informatie over een rit ook een zogenaamd ics-bestand, waarmee ze de afspraak snel en foutloos in hun agenda kunnen overnemen.

November is altijd een drukke maand. Ook dit jaar. Sjannie neemt afscheid van Begeleid Vervoer. (Bijna) alle chauffeurs leveren een bijdrage aan de film die we Sjannie op haar afscheid meegeven. De Planning wordt voortaan door drie mensen gedaan en dus wordt een extra telefoon aangeschaft en het belplan aangepast. Dat laatste blijkt wat lastiger dan gedacht en de hulp van de leverancier moet worden ingeroepen om de boel weer correct werkend te krijgen.

December: We praten verder met Vierstroom over het vervoer van hun cliënten, maar ook deze keer komen we niet tot concrete afspraken. Ze willen wel, maar pas volgend jaar. We besluiten om het plan maar even in de ijskast te leggen, totdat Vierstroom er op terugkomt. Voor de tweede keer op rij kunnen veel van de tientjeslunches niet doorgaan. Sommige groepen hebben geluk, andere missen net de boot. We besluiten om ook dit jaar bij onze vrijwilligers een bescheiden kerstpakket te gaan bezorgen. Dat vergt flink wat voorbereiding: Er moet een kaartje worden gemaakt en gedrukt voor in de doos en we hebben mensen nodig voor de distributie van de pakketten. Gelukkig zijn die snel gevonden en kunnen we onze vrijwilligers blij maken en met een tevreden blik terugkijken op het jaar.