Activiteiten in het LLZ in 2019

Vorige pagina

 

Lidy Pronk – coördinator Lange Land Ziekenhuis

Een verslag van Lidy Pronk, coördinator Lange Land Ziekenhuis

Algemeen
Eénmaal per jaar hebben de Coördinator UVV-vrijwilligers LLZ en de voorzitter van de UVV een gesprek met de directeur en de manager Gasten service en Interne services over voor de UVV belangrijke zaken binnen het ziekenhuis. Eén maal per jaar organiseert de Coördinator UVV-vrijwilligers werkoverleggen met de vrijwilligers van de verschillende groepen binnen het ziekenhuis.

Eén maal per jaar vinden er in het kader van het “tientjesproject” lunches plaats met de vrijwilligers van de verschillende groepen binnen het ziekenhuis.

In 2019 is door een aantal vrijwilligers van de verschillende groepen incidentele activiteiten uitgevoerd waaronder:

  • Ondersteuning bij de Open Dag
  • Begeleiding Sinterklaas op zijn ronde door het ziekenhuis
  • Ondersteuning van de sinterklaasbingo bij de dialyse afdeling
  • Versieren van de kerstboom

Ook hebben een aantal vrijwilligers van de Fysio en de Hostessbalie voor een langere periode ondersteuning verleend bij het begeleiden van patiënten van de hoofdingang naar de dialyse afdeling.

Fysiotherapie
Plm. 12 vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling.

Op 12 december 2019 is door de fysiotherapeuten een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers. Daarin is o.a. gesproken over de gang van zaken met betrekking tot de bouw van het Orthopedisch Centrum en wat dat eventueel voor consequenties kan hebben voor de werkzaamheden van de vrijwilligers. Het is een zeer leerzame middag geweest met als afsluiting een hapje en een drankje.

Gastvrouw
Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. We hebben 17 vrijwilligers die werkzaam zijn als gastvrouw in het Lange Land Ziekenhuis. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje. Zij hebben ook de taak om patiënten, die donateur zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen of een fruitmand te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.

Host-Hostess
In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 16.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn.
We hebben 15 vrijwilligers die wekelijk of zo af en toe de hostessbalie ‘bemensen’.

Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project. Hun activiteiten (2x per maand) bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen.

Spoed Eisende Hulp
Een groep van 34 vrijwilligers verleent niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan. Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen.

Zeven dagen per week zijn er twee vrijwilligers aan het werk van 12.00 tot 16.00 uur en twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur.

Operatiekamer KNO
Op de OK/KNO, waar op dinsdag, woensdag en vrijdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren plm. 12 vrijwilligers in een rooster ouders met hun kinderen vooraf en na afloop van de ingreep.

Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen
De vrijwilligers bieden activiteiten aan kwetsbare ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. Ook is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel.

Dat is een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspelen. De bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden. In de huiskamer waren eind 2019 13 vrijwilligers werkzaam.

Vorige pagina