Activiteiten Lange Land Ziekenhuis

  Lidy Pronk – coördinator LLZ

Algemeen
In verband met de corona maatregelen hebben er ook afgelopen jaar weer geen werkoverleggen plaatsgevonden met de vrijwilligers van de verschillende groepen. Ook het jaarlijkse gesprek met de directeur en de manager Gasten service en Interne services over voor de UVV belangrijke zaken binnen het ziekenhuis is niet doorgegaan. Gelukkig zijn de jaarlijkse lunches, in het kader van het “tientjesproject”, wel doorgegaan. Het was fijn om daar niet alleen de vrijwilligers te zien die het hele jaar door wel hebben gewerkt, maar ook de vrijwilligers te zien die, om welke reden dan ook, nog niet aan het werk zijn gegaan.

De drie groepen vrijwilligers die het hele jaar hebben gewerkt:

 1. Operatiekamer KNO
  Op de OK/KNO, waar op dinsdag en donderdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers ouders met hun kinderen vooraf en na afloop van de ingreep.   

Vanaf september 2021 werken de vrijwilligers weer met z’n tweeën.  

 • Spoed Eisende Hulp
  Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan. Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen. Zeven dagen per week zijn er twee vrijwilligers aan het werk van 12.00 tot 16.00 uur en twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur.    

De vrijwilligers werken nog steeds, in tegenstelling tot voor de corona, alleen. Er zijn ook een aantal tijdelijke vrijwilligers aan het werk die de vaste medewerkers vervangen.

 • Hostessbalie
  In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 16.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die
 •  een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn. Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project. Hun activiteiten (2x per maand) bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen.      

De vrijwilligers werken wel met z’n tweeën maar verrichten echter niet hun gebruikelijke werkzaamheden. Zij staan in de hal achter schermen de patiënten te woord. Zij vragen aan de patiënten of zij hun handen willen desinfecteren en hoe laat zij een afspraak hebben.

De twee vrijwilligerstaken die nog steeds niet zijn gestart:

 1. Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen

  De vrijwilligers bieden activiteiten aan kwetsbare ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. Ook is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.
  Bij deze werkzaamheden kan de 1,5 meter afstand niet worden aangehouden.
 • Gastvrouw
   

  Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje. Zij hebben ook de taak om patiënten, die donateur zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen of een fruitmand te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.

Een aantal vrijwilligers heeft in september twee weken gewerkt. Vanaf begin oktober werden er toch weer meer van corona verdachte patiënten opgenomen en was het niet meer verantwoord om hun werkzaamheden voort te zetten.

Vrijwilligerstaak die is gestopt:

Fysiotherapie
De vrijwilligerstaak in het fysiotherapieproject is per 1 januari 2021 helemaal gestopt. In het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC), dat naast het ziekenhuis is gebouwd, vinden nu bijna alle orthopedische operaties plaats. Daardoor zijn er veel minder patiënten in het ziekenhuis die naar de loopschool gebracht hoeven te worden. De fysiotherapeuten hebben deze taak overgenomen van de vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligerstaak:

Op verzoek van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) zijn daar per 26 oktober 2021 een aantal vrijwilligers gestart met hun werkzaamheden.

Deze werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van patiënten van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie en weer terug naar de verpleegafdeling. Wanneer de vrijwilligers dat willen kunnen zij aansluitend hun werkzaamheden rond lunchtijd de serviceassistenten helpen met het vervoeren van patiënten naar de lounge voor de lunch. Tijdens de lunch kunnen zij dan een praatje maken met de patiënten en eventueel helpen met het snijden van het brood o.i.d.

Ook kunnen vrijwilligers rond het diner de serviceassistenten helpen met het vervoeren van patiënten naar de lounge voor het diner.  Ook dan kunnen zij een praatje maken met de patiënten en waar nodig hen helpen.

Vanaf 10 november 2021 mag er, i.v.m. covid, niet meer door de patiënten gezamenlijk in de lounge worden gegeten. Het helpen van de vrijwilligers bij de lunch en het diner is daarom voorlopig opgeschort.