Activiteiten Lange Land Ziekenhuis

Lidy Pronk
Coördinator Lange Land Ziekenhuis

Algemeen
Wat een raar jaar hebben we achter de rug. Tot 16 maart 2020 werkten de vrijwilligers in het ziekenhuis zonder te beseffen welke invloed corona op hun werkzaamheden zou krijgen. Voor sommige vrijwilligers voelde het al niet meer goed om in het ziekenhuis te blijven werken, maar op die 16e maart werden, in overleg met het ziekenhuis, alle vrijwilligerstaken voor een paar weken stopgezet. Die paar weken werden echter een paar maanden en een drietal vrijwilligerstaken zijn nog steeds niet gestart.

In verband met de corona maatregelen hebben er geen werkoverleggen plaatsgevonden met de vrijwilligers van de verschillende groepen. Ook het jaarlijkse gesprek met de directeur en de manager Gasten service en Interne services over voor de UVV belangrijke zaken binnen het ziekenhuis is niet doorgegaan. Aangezien ook de jaarlijkse lunches, in het kader van het “tientjesproject”, niet zijn doorgegaan heeft iedere vrijwilliger een kerstpakket ontvangen.

Operatiekamer KNO
Op de OK/KNO, waar op dinsdag, woensdag en vrijdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers ouders met hun kinderen vooraf en na afloop van de ingreep.

Vanaf 27 mei 2020 is een aantal vrijwilligers weer gestart met hun werkzaamheden. In tegenstelling tot vóór Corona werken zij nu alleen.

Spoed Eisende Hulp
Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan.

Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen. Zeven dagen per week zijn er twee vrijwilligers aan het werk van 12.00 tot 16.00 uur en twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur.

Vanaf 15 juni 2020 is een aantal vrijwilligers weer gestart met hun werkzaamheden. Ook zij werken nu, in tegenstelling tot vóór Corona, alleen. Elders in dit jaarverslag leest u de ervaringen van Anton Bood, vrijwilliger bij de SEH.

Host-Hostess
In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 16.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn. Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project. Hun activiteiten (2x per maand) bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen.

Vanaf 2 september 2020 is een aantal vrijwilligers gestart. Zij worden bijgestaan door een aantal vrijwilligers die ook elders in het ziekenhuis werken. Zij werken wel met z’n tweeën maar verrichten echter niet hun gebruikelijke werkzaamheden. Zij staan in de hal achter schermen de patiënten te woord. Zij vragen aan de patiënten of zij hun handen willen desinfecteren en hoe laat zij een afspraak hebben.

Fysiotherapie
De vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling.
Bij deze werkzaamheden kan de 1,5 meter afstand niet worden aangehouden.

Huiskamer Kwetsbare Ouderen
De vrijwilligers bieden activiteiten aan kwetsbare ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. Ook is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.

Bij deze werkzaamheden kan de 1,5 meter afstand niet worden aangehouden. Elders in dit jaarverslag leest u het relaas van Marian Vink, een vrijwilligster van de Huiskamer, die vanwege Corona niet aan het werk kan.

Gastvrouw
Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje. Zij hebben ook de taak om patiënten, die donateur zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen of een fruitmand te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.

Een aantal vrijwilligers heeft in de maanden juli t/m september gewerkt. Vanaf begin oktober werden er toch weer meer van corona verdachte patiënten opgenomen en was het niet meer verantwoord om hun werkzaamheden voort te zetten.