Activiteitenbegeleiding

In Buytenhaghe,  Monteverdi  en Vivaldi assisteren onze vrijwilligers bij diverse activiteiten zoals bingo, muziekavond, rad van avontuur e.d. Zij voorzien de  deelnemers voorafgaande aan de activiteit en in de pauze van koffie/thee en soms een hapje. Bewoners die niet op eigen gelegenheid kunnen komen worden gehaald, begeleid en na afloop weer teruggebracht. De zaal wordt na afloop weer op orde gebracht. Maar bovenal gaat het natuurlijk ook om het sociale contact voor de bewoners als ook voor de vrijwilligers onderling.