Aktiviteiten Dienstencentra

Marian Landers
Coördinator Dienstencentra

Eerder: Zoetermeer Voor Elkaar!

Het jaar 2020 zullen we met elkaar niet gauw vergeten. De start was voor iedereen zoals we gewend waren: We gingen weer aan de slag met elkaar om nieuwe creatieve dingen te bedenken.

In de Albrandswaard nam ook begin 2020 nog steeds een flink aantal dames deel aan de Koersbal competitie. De prijzen stonden alweer klaar om aan het eind van het jaar te kunnen uitreiken. Ook bij de hobby- en creasozen was er veel activiteit. Maar toen kwam in maart het Coronavirus waar we niks van wisten en alles ging op slot. Zware tijden voor de kwetsbare ouderen die deze dingen zo graag doen en met name de sociale contacten ineens moesten missen.

Ouderen die anders bij de Open Tafel kwamen eten, moesten die de maaltijden zelf verwarmen, wat voor enkelen niet echt lukte. Uiteindelijk werd 2 maanden later duidelijk dat er met het in acht nemen van de zware maatregelen, er weer wat mogelijk was. Of het gezellig was met de aanpassingen laat zich raden maar er kon weer wat. Iedereen weer blij onder de gegeven omstandigheden. Een aantal vrijwilligers vond het echter moeilijk en angstig. Sommigen stopten tijdelijk in verband met hun eigen gezondheid.

Eind van het jaar was niet wat we gehoopt hadden en met elkaar belandden we weer in een zorgelijke situatie waarbij wederom alles gesloten werd.

Hierna: Verslag Extramurale diensten