Aktiviteiten in de dienstencentra

Marian Landers Coördinator Dienstencentra

In het project Open Tafel aan de Petuniatuin worden door UVV-vrijwilligers extern aangeleverde maaltijden 5 dagen per week opgewarmd en opgediend aan ouderen, waarbij ook aandacht gegeven wordt aan onderling sociaal contact. In 4 dienstencentra worden in beginsel wekelijks door vrijwilligers van UVV een crea- of spellensoos of koersbal georganiseerd.

Het afgelopen jaar heeft Palet Welzijn met betrekking tot deze activiteiten i.v.m. de start van inZet de samenwerkingsovereenkomst met UVV per 1–5–2021 opgezegd en de vergoeding daarvoor aan UVV beëindigd. Het bestuur van UVV heeft besloten de activiteiten in beginsel zonder directe financiële dekking voor de rest van het jaar voort te zetten om inwoners van Zoetermeer, die hiervan gebruik maken, niet de dupe te laten worden.

Overigens hebben al deze activiteiten in het bijzonder te maken gehad met de voortdurende pandemie. Lockdowns betekenden tijdelijke sluiting van dienstencentra en het weer opstarten ging met horten en stoten. Vanaf februari is de open tafel weer gestart, overigens met een beperkt aantal deelnemers (zie ook hierna) en vanaf maart/april zijn de crea- en spellenbijeenkomsten en het koerssbal weer opgestart. Het moment van herstart van de activiteiten en de deelname eraan verschilde per centrum en was afhankelijk van het terplekke gevoerde coronabeleid, maar ook van de bereidwilligheid van zowel vrijwilligers als deelnemers.

Grosso modo is met de activiteiten circa de helft van de deelnemers bereikt, die we oorspronkelijk voor ogen hadden. Met de crea-activiteiten aan de Petuniatuin en de Gondelkade is nog wel deelgenomen aan het programma in het kader van de Week van de Eenzaamheid, maar de respons viel helaas tegen.