Extramurale diensten in 2019

Vorige pagina

 

Piet Bots – coördinator Extramurale Diensten

Een verslag van onze coördinator Stedelijke Projecten, Piet Bots

Begeleid Vervoer
Onze vrijwilligers zorgen voor het vervoer van mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen naar dokter, apotheek, ziekenhuis e.d. De vrijwilligers begeleiden hen desgewenst ook bij die bezoeken en blijven in beginsel wachten.

Het Begeleid vervoer project is hoofdzakelijk gericht op ritten binnen Zoetermeer of op bestemmingen in de directe omgeving van Zoetermeer. De klanten van Begeleid Vervoer betalen de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze vergoeding is binnen de stad gesteld op € 6,-. Daarbuiten €0,45 per kilometer.

In 2019 is het Begeleid Vervoer opnieuw explosief gegroeid tot 3.129 ritten. De grote groei noodzaakt tot uitbreiding van het aanspreekpunt en een verdere professionalisering van de rittenadministratie. Daartoe zijn in 2019 belangrijke stappen gezet. In het eerste kwartaal 2020 zullen die worden afgerond.

Telefooncirkels
De Zoetermeerse telefooncirkels is een samenwerkingsverband met het Nederlandse Rode Kruis en Palet Welzijn. Deelnemers aan de telefooncirkels hebben dagelijks ( 7 dagen per week) contact met elkaar. Hierdoor wordt ook hun aanwezigheid gecontroleerd. De taak van onze vrijwilligers is om als gastvrouw/gastheer de telefooncirkel te begeleiden.

Zij besteden aandacht aan o.a. verjaardagen van de deelnemers, maar ook wanneer iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis of moet revalideren in een verpleeghuis. Met enige regelmaat wordt een bezoek gebracht bij de deelnemers van de cirkel. Als zich problemen voordoen in een cirkel worden zij ook als eerste door Palet Welzijn gebeld.

Eind 2019 waren er 10 UVV vrijwilligers werkzaam in één of meer van de ruim 20 telefooncirkels.

Uw Verhaal Verteld (Levensboeken)
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor eventuele (klein)kinderen of overige familieleden. In het afgelopen jaar is een succesvolle voorlichting verzorgd in de Morgenster. In 2020 zal dat ook bij enkele andere ouderencentra gebeuren. In 2019 zijn 4 afgeronde levensboeken uitgereikt. Aan het einde van het jaar waren 6 boeken onderhanden.

Begeleiding na Opname
Het project is opgezet om kwetsbare ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een vastgestelde periode te laten begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de WMO geïndiceerde professionele thuishulp en zorg.

Waar nodig kunnen de vrijwilligers ook met inschakeling van wijk- of praktijkverpleegkundigen een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp en zorg te bewerkstelligen. In 2019 zijn 27 aanmeldingen ( 15 vanuit het LangeLandziekenhuis, 6 door praktijkverpleegkundigen, 3 vanuit In Beweging, 1 vanuit zorgpension en 2 zelf of via familie via onze website) in behandeling genomen.

Boodschappen Begeleiding
In mei 2019 zijn we – na een lange periode van voorbereiding – gestart met deze nieuwe dienst.
Aanspreekpunt is Nel Jense. Omdat we het idee hadden dat de vraag wel eens veel groter zou kunnen zijn dan wat we konden waarmaken, hebben we ervoor gekozen om eerst een pilot te doen in twee wijken. Dat werden Meerzicht en Rokkeveen. En we hebben er bewust voor gekozen om niet te prominent in het Streekblad te vertellen over de boodschappendienst, maar om de eerstelijns verzorgers mensen voor te laten dragen. Hierdoor konden we vraag en aanbod keurig gelijke tred laten houden.

Aan het eind van 2019 had de Boodschappendienst ongeveer 15 klanten en evenzoveel vrijwilligers. Toch zijn er op dat moment nog vrijwilligers zonder klanten en klanten zonder vrijwilligers. Dat komt enerzijds omdat niet iedere klant aan elke vrijwilliger gekoppeld kan worden. Er moet een klik zijn. Verder speelt ook de afstand een belangrijke rol. Anderzijds zijn er vrijwilligers die méér dan één klant hebben.

Uiteraard monitoren we de tevredenheid van onze vrijwilligers en klanten door daar zo af en toe eens naar te vragen. Ook vanuit de eerstelijns verzorging kregen we meermaals de bevestiging dat de dienst erg gewaardeerd wordt.

Vorige pagina