Financieel verslag 2020

Hans Otten
Penningmeester

Eerder: Een gat in de lucht

Inleiding
Het begin was nog gewoon: de Nieuwjaarsreceptie afrekenen, contributie betalen aan de Landelijke UVV. Alle abonnementen lopen door. Maar toen werd alles anders: aan het Coronavirus was alleen de naam goed te doen, verder zorgde het buiten de grote medische problemen ook voor grote wijzigingen in het werk van onze vrijwilligers. Op veel plekken werd de inzet te gevaarlijk gevonden en dus gestaakt. Voor onze chauffeurs, met juist een in belang toegenomen taak, moeste veiligheidsmaatregelen worden bedacht, uitgevoerd en betaald. Ook de boodschappendienst nam snel een grote aangepaste vlucht. Niet meer samen maar vooral alleen naar de winkel. En dan veilig en vertrouwd afrekenen. Het daarvoor uitgedachte systeem zou veel en snelle transacties gaan vergen, dat kon de normale boekhouding niet zomaar erbij hebben. Een nieuwe bankrekening werd opgezet met eigen personeel. De gemeente zorgde voor een goed werkbaar startkapitaal.

Lief en Leed ging natuurlijk ook gewoon verder, maar samen gezellig in groepjes een beroep op het Tientjes-project doen was dit verdere jaar uit den boze. Als compensatie daarvoor werd elke vrijwilliger tegen de Kerst met een pakket verrast.

Het volgens het nieuwe systeem uitbetalen van de onkostenvergoedingen aan onze chauffeurs voor geplande ritten op rekening naar de diverse dagopvangen heeft een hoge vlucht genomen, hierin is via onze bankrekening rond elfduizend euro omgegaan.

Het Lange Land Ziekenhuis en Palet Welzijn hebben het beiden goedgevonden dat wij de bijdragen voor het verrichte vrijwilligerswerk mochten berekenen alsof Corona geen invloed op de inzet had. Onze dank daarvoor is groot.

Door de grote afwijkingen van de activiteitenplanning dit jaar is de afwijking van de uitgaven en inkomsten als totaliteit ten opzichte van de begroting erg gering te noemen, er resteert zelfs een klein plusje. De penningmeester kan daar niet anders dan blij mee zijn.

Balans

Resultaten 2020 en begroting 2021

Toelichting

Verklaring van decharge

Hierna: De fietsende vogelaar