Financiëel verslag

Herman van der Kleij Penningmeester UVV Zoetermeer

Voor de boekhouding van UVV Zoetermeer werd tot nu toe gebruik gemaakt van het zogenaamde kasstelsel. Dit houdt in dat alle kosten en opbrengsten werden geboekt in het jaar waarin ze werden betaald, c.q. ontvangen.

UVV Zoetermeer is per 1-1-2021 overgestapt naar het factuurstelsel. Kosten en opbrengsten worden nu geboekt in het jaar dat deze zijn ontstaan.  Hierdoor is er doorlopend zicht op alle lopende verplichtingen en vorderingen. Bijkomstigheid is dat de beginbalans per 1-1-2021 niet helemaal aansluit op de eindbalans in het jaarverslag over 2020. Dat komt door de introductie van per die datum nog openstaande vorderingen ad € 2.932,50 in de boekhouding. Het eigen vermogen werd daarmee verhoogd van € 48.274,87 naar € 51.207,37.

Dit bedrag is overigens exclusief het saldo van het Garantiefonds (€ 5.000,= die de Gemeente Zoetermeer ons in 2020 beschikbaar stelde om ook in Coronatijd boodschappen te kunnen blijven doen voor mensen die dat zelf niet meer konden of durfden).
Het saldo op deze (extracomptabele) rekening was per 31-12- 2021: € 3.547,34. In het boekjaar 2022 gaan we deze rekening in de boekhouding integreren.

VERKLARING VAN DECHARGE
verklaring decharge 2021