Verslag van de penningmeester

Vorige pagina

 

Hans Otten – penningmeester

De cijfers van 2019 zien er weer goed uit. De toegezegde verhoogde bijdrage van het LangeLand Ziekenhuis is ontvangen evenals de bijdrage van Palet Welzijn voor de Verpleeghuizen, Dienstencentra en de Telefooncirkels.
Wat in 2019 ook weer positief uitpakte, waren de vele grote en kleine vrijwillige bijdragen. De handwerksoos Gondelkade verblijde ons met de storting van een overschot van € 60, donaties brachten samen zo’n 800 euro in het laatje. Onze dank hiervoor is groot!

Ook de toegekende subsidie van Gemeente Zoetermeer voor onze extramurale projecten (Begeleid Vervoer, Belcirkels, Begeleiding na Opname en Manteldienst Licht) is uitbetaald. En eind 2019 is ook ons subsidieverzoek voor 2020 grotendeels toegekend. Het al enige tijd niet meer actieve project Vrijwilliger Dichtbij is in 2019 officieel door het ministerie afgesloten en komt dan ook niet meer voor in afrekening en begroting.

Vergaderen in het Forum bleek geen groot succes, als vervanging is gekozen voor de Bouwschuur in De Leyens, waar behalve de bestuursvergaderingen ook kleine andere bijeenkomsten mogelijk zijn in overleg met de penningmeester. De kosten zijn daar nauwelijks anders door.

De bijdragen aan extramurale projecten is in 2019 weer iets gestegen, vooral mogelijk gemaakt door de Gemeentesubsidie. Ons Bestuurslid Communicatie heeft eerst onze projecten onder de aandacht kunnen brengen. De belangstelling die daardoor mooi toenam, maakte het vooral voor Begeleid Vervoer, maar tegelijk ook voor Begeleiding na Opname en de Boodschappendienst in oprichting nodig de organisatie te versterken.

Het Relatie Beheer Systeem (RBS), aangeschaft voor de beveiliging van persoonlijke gegevens, blijkt daarbij ook van groot nut.
Bij de sterk uitdijende dienst Begeleid Vervoer is het koppelen van klanten aan chauffeurs voortaan efficiënter te doen, vooral als je daar met meer mensinzet aan moet gaan werken. Daarvoor moest wel ook de oude, enkele telefoon worden vervangen door een mini-telefooncentrale. De eerste investeringen daarvoor waren ook nog in 2019 mogelijk.

Bij Begeleid Vervoer bleek een toenemende vraag te zijn naar terugkerende ritten van klanten naar dagbesteding en verzorgingslocaties. Daarbij wordt de rit niet door de klant zelf betaald, maar gedeclareerd bij een zorgorganisatie. De penningmeester heeft met hulp van het RBS de organisatie daarvan overgenomen. Door de registratie van alle ritten in RBS is het mogelijk om vrijwel direct na het eind van een maand de gereden ritten per chauffeur uit te betalen en de verzameldeclaraties aan de bijbehorende betalende organisaties te versturen. De hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is, doet de kasstroom over onze betaalrekening nu al bijna verdubbelen.

Op financieel gebied hebben we dus een mooi 2019 gehad.

De (alweer tevreden!!) penningmeester.

 

Vorige pagina