Fysiotherapie

De vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling, het assisteren bij de jaarlijkse technische check van rolstoelen, het brengen van loophulpmiddelen naar patiënten e.d. Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project . Hun activiteiten(2x per maand) bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen.