HagaZiekenhuis

2023 heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht voor de vrijwilligers bij het LangelandZiekenhuis. Als eerste al de verandering van de naam van het ziekenhuis, die heet nu namelijk het HagaZiekenhuis Zoetermeer. We praten je graag bij over hoe de rest van het jaar is verlopen.


Algemene zaken

Op 1 maart 2023 is de fusie tussen HagaZiekenhuis Den Haag en het LangelandZiekenhuis tot stand gekomen. Als gevolg daarvan heeft op 1 juni 2023 een naamswijziging plaatsgevonden. Het LangelandZiekenhuis heet vanaf die datum HagaZiekenhuis Zoetermeer.

In de maand juli hebben vrijwilligers die werkzaam zijn in het HagaZiekenhuis Zoetermeer en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum de reanimatietraining BLS (Basic Life Support) met veel enthousiasme gevolgd. Ze kregen allemaal een certificaat. Daarna hebben zij ook  een basistraining brand en ontruiming gevolgd.

Op 25 augustus is er in Madurodam een personeelsfeest voor HagaZiekenhuis-medewerkers georganiseerd waarvoor ook de vrijwilligers waren uitgenodigd.

Bedankt Vrijwilligers HagaZiekenhuis Zoetermeer

In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december 2023 hebben alle vrijwilligers een kerstpakket van UVV Zoetermeer gekregen en een cadeau van gemeente Zoetermeer ontvangen. In de hal van het HagaZiekenhuis Zoetermeer heeft een aantal dagen een banner gestaan met alle namen van de vrijwilligers die in het HagaZiekenhuis Zoetermeer werkzaam zijn. Deze banner is gemaakt door de afdeling Communicatie van het ziekenhuis.

De werkoverleggen met de vrijwilligers van de verschillende groepen binnen het ziekenhuis en het RHOC hebben één keer plaatsgevonden.

Lunches in het kader van het “tientjesproject” hebben met alle groepen van het ziekenhuis en het RHOC plaatsgevonden.


Vrijwilligers HagaZiekenhuis Zoetermeer (voormalig LLZ)

Operatiekamer KNO (OK/KNO) 
Op de OK/KNO, waar op dinsdag en donderdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers ouders met hun kinderen vooraf en na afloop van de ingreep.

Wachtkamer Ziekenhuis Zoetermeer

Spoed Eisende Hulp (SEH) 
Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met patiënten en bezoekers. De vrijwilligers bieden hen koffie/thee of een boterham aan. Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen. Zeven dagen per week zijn er twee vrijwilligers van 12.00 tot 16.00 uur aan het werk en twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur.

Hostessbalie 
In de centrale hal van het HagaZiekenhuis Zoetermeer is een balie waar ’s morgens (tot 12.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer of afdeling te vinden.

Aan tafel UVV Zoetermeer

Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen
De vrijwilligers bieden activiteiten aan kwetsbare ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d.. Ook is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit o.a. spelletjes, een aquarium en balspellen. De bedoeling hiervan is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.

Gastvrouw 
Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje. Zij hebben ook de taak om patiënten, die donateur zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen of een fruitmand te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.

Begeleider Patiëntenvervoer
De vrijwilligers begeleiden samen met een verpleegkundige patiënten naar de OK en/of Radiologie. Ook verrichten zij eenvoudige klusjes op de verpleegafdeling.


Vrijwilligers Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC)

Assistentie diner 
Deze vrijwilligers ondersteunen de serviceassistenten met het vervoeren van patiënten naar de lounge voor het diner. Ook dan kunnen zij een praatje maken met de patiënten en waar nodig hen helpen.

Patiënten begeleiding HagaZiekenhuis Zoetermeer

Vervoer patiënten 
Deze werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van patiënten van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie en weer terug naar de verpleegafdeling. Wanneer de vrijwilligers dat willen, kunnen zij aansluitend de serviceassistenten rond lunchtijd helpen met het vervoeren van patiënten naar de lounge voor de lunch. Tijdens de lunch kunnen zij dan een praatje maken met de patiënten en eventueel helpen met het snijden van het brood o.i.d..

Gastvrouw in de hal 
Dit is een nieuwe functie die eind januari is gestart. De vrijwilligers heten alle bezoekers welkom en wijzen ze de weg. Bij het ontstaan van een wachtrij bij de ontvangst- en registratiebalie bieden zij een zitplaats aan en houden ze de voortgang van de positie in de wachtrij in de gaten. Zij houden het atrium/wachtgebied op orde en brengen eventueel bestelde consumpties rond. Ook bieden zij hulp en ondersteuning bij het digitaal invullen van vragenlijsten.