Jaarverslag 2017 – Dat zoeken we uit !

InhoudsopgaveVorig artikel: Handen vol leuk werkVolgende artikel: Stedelijke Projecten

Wim Weegink heeft een bedrijfskundige achtergrond. Toen hij bij een reorganisatie door zijn werkgever KPN op straat werd gezet, is hij als ZZP’er aan de slag gegaan. Het bleek nog knap lastig om aan klanten te komen. En dus zat Wim ineens met een hoop vrije tijd. Omdat hij toch wat wilde doen is hij begin 2013 vrijwilligerswerk gaan doen bij UVV. In de rol van coördinator Stedelijke Projecten merkte Wim al snel dat er geen sprake was van innovatie. Het toenmalige bestuur deed niet veel meer dan ‘op de winkel passen’. En dat in een situatie dat de wind behoorlijk tegen stond: Door de nieuwe WMO zouden mensen langer thuis wonen. En dat zou dan weer consequenties hebben voor het aantal verpleeghuizen dat open zou kunnen blijven….

De komst van Piet Bots, onze de huidige voorzitter, luidde een grote verandering in. Al snel daarna lag er een plan op tafel om een onderzoek te laten doen naar de witte vlekken die in de zorg zouden ontstaan. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd door één of twee studenten van de universiteit. En ondanks dat er in eerste instantie enthousiast op het plan werd gereageerd, bleek uiteindelijk dat niemand het kon of wilde doen. Omdat het bestuur het onderzoek toch wel erg belangrijk vond, is men op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Met een subsidie van de landelijke UVV ontstond toen een alternatief. We hadden immers een organisatiedeskundige in eigen gelederen. Daarom heeft het bestuur toen aan Wim gevraagd of hij het onderzoek zelf zou kunnen uitvoeren. En zo is het toen afgesproken.

Om de relatie tussen opdrachtgever (UVV Zoetermeer) en opdrachtnemer (Wim) zuiver te houden, kon Wim niet in het bestuur blijven. Sinds die tijd wordt de rol van coördinator Stedelijke Projecten waargenomen door de voorzitter.

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Wim heeft een eindrapport opgeleverd, waarin een groot aantal witte vlekken werd blootgelegd. Uiteraard heeft Wim ook beschreven of de oplossing van een knelpunt een zaak voor UVV zou kunnen zijn, dan wel elders opgepakt moet worden. Het bestuur heeft op grond van dit rapport, dat inmiddels met al onze partners en de gemeente Zoetermeer is gedeeld, een tweetal nieuwe projecten opgepikt, te weten:

En zo vormt het witte vlekkenplan nu één van de peilers onder het beleidsplan van UVV Zoetermeer. Ook het landelijke UVV was blij met het rapport en besloot een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen om deze nieuwe projecten op te kunnen starten. Wim is nu bezig met het ‘bouwrijp’ maken van de grond voor Manteldienst Licht. Dat doet hij samen met Zosamen en een aantal andere partners. En hoewel het allemaal niet erg snel gaat, is Wim erg optimistisch over de kans van slagen.

InhoudsopgaveVorig artikel: Handen vol leuk werkVolgende artikel: Stedelijke Projecten