Jaarverslag 2018 – Voorwoord van de voorzitter

Foto van Piet Bots, voorzitter UVV ZoetermeerHierbij ontvangt u digitaal het jaarverslag 2018 van de Stichting UVV Zoetermeer. Het jaarverslag bevat, zoals te doen gebruikelijk, een kort overzicht van de gang van zaken binnen onze stichting en onze projecten en de financiële verantwoording daarvan.

Daarnaast zijn in het verslag een aantal impressies uit de praktijk opgenomen, die illustratief zijn voor het mooie en veelzijdige werk dat door de vrijwilligers van de UVV op tal van terreinen gedaan wordt.  Natuurlijk moeten we  ons daarin beperken, maar die bloemlezing van korte verhalen en interviews geeft wel goed weer hoeveel waarde ons vrijwilligerswerk toevoegt bij onze cliënten. Het laat ook zien dat de UVV Zoetermeer slechts kan floreren bij de gratie van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. 

Ook het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers weer op uiteenlopende plekken binnen de stad hun vrijwilligerswerk verricht. Dat gebeurt met veel compassie en een luisterend oor en waar mogelijk en nodig wordt aan cliënten naast een helpende hand een stukje gezelligheid geboden of wordt hen een hart onder de riem gestoken.

Daarmee wordt een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan zorg en welzijn van veelal kwetsbare medebewoners in onze stad. Die geweldige inzet van al onze vrijwilligers maakt dat de UVV een gewaardeerde niet weg te denken vrijwilligersorganisatie binnen Zoetermeer is. Daar mogen alle UVV-ers dan ook bijzonder trots op zijn.  

Zonder daarmee andere prestaties te kort te willen doen, zijn een aantal gebeurtenissen en resultaten uit het afgelopen jaar in het bijzonder vermeldenswaard:

  • de koninklijke onderscheidingen voor een tweetal van onze vrijwilligers
  • de geweldige groei bij ons Begeleid Vervoer van 820 ritten in 2017 naar ruim 2200 ritten in 2018.
  • de uitbreiding van 1 naar 2 diensten per dag en verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij de Spoed Eisende Hulp in het LangeLand Ziekenhuis
  • de prachtige levensboeken, die dit jaar zijn geschreven
  • de professionaliseringsslag, die we in het kader van de privacywet hebben gemaakt met een nieuw relatiebeheersysteem en een professionele rittenadministratie
  • de erkenning door het ministerie van Welzijn en Sport als organisatie die gratis VOG’s mag aanvragen
  • de wijze waarop we ons gemanifesteerd hebben op open dagen van Forum en LLZ, in stedelijke publicaties, op onze website en facebookpagina

Was het dan alleen maar halleluja? Nee, er waren ook zaken, waar we meer van verwacht hadden, zoals  ‘Samenwerken in het Forum’ en ‘het project Manteldienst Licht’. Beide blijven even zo goed uitdagingen voor het nieuwe jaar, zoals er ongetwijfeld weer vele andere in 2019 zullen bijkomen.

Al die uitdagingen zien we met veel vertrouwen tegemoet. De resultaten uit het afgelopen jaar stimuleren om er ook in het nieuwe jaar weer volop tegen aan te gaan.  De enthousiaste inzet van onze vrijwilligers in combinatie met de samenwerking, die we steeds nastreven met onze partners, scheppen de voorwaarden om 2019 met optimisme in te gaan. 

Rest mij, namens mijn medebestuursleden, iedereen, die zich in 2018 met enthousiasme heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk van UVV Zoetermeer, hartelijk te danken.

Piet Bots,
Voorzitter UVV Zoetermeer