Voorwoord van de voorzitter

Vorige pagina

 

Piet Bots – voorzitter

Met gepaste trots bieden wij u het jaarverslag 2019 van de Stichting UVV Zoetermeer aan. De digitale vorm, waarin het jaarverslag is gegoten, geeft u door middel van korte verhalen en videofragmenten een inkijkje in hoe cliënten en vrijwilligers het vrijwilligerswerk ervaren.

Meer dan de beschrijving van de verschillende projecten en de financiële balans en verlies- en winst rekening van onze stichting laten die verhalen en beelden zien dat vrijwilligerswerk echt mensenwerk is en dat het onze vrijwilligers zijn, die op al die plekken in Zoetermeer het verschil maken.

Onze belangrijkste doelgroep zijn de kwetsbare ouderen. Door de vele vrijwilligerstaken die we bij deze groep doen, ervaren we elke dag weer hoezeer cliënten naar onze komst uitkijken of onze aanwezigheid op prijs stellen. Wij doen met z’n allen geweldig dankbaar werk en horen dat van vele kanten terug, van cliënten, familie, zorgverleners, het ziekenhuis, verpleeghuizen en de gemeente Zoetermeer.

De Unie van Vrijwilligers Zoetermeer bestond vorig jaar 45 jaar en is na al die tijd nog steeds springlevend. Al die jaren maar zeker het afgelopen jaar heeft de UVV meer dan bewezen dat we een actieve en dynamische club zijn, die een herkenbare positie in het Zoetermeerse vrijwilligersveld inneemt.

Zonder uitputtend te zijn som ik een aantal zaken op, die er in het afgelopen jaar uitsprongen:

  • In 2019 hebben we 7 jubilarissen met maar liefst 160 jaar vrijwilligerswerk in de bloemetjes mogen zetten
  • Tegen de landelijke trend in is ons vrijwilligersbestand in 2019 met 18 vrijwilligers gegroeid
  • Ons Project “Begeleid Vervoer” maakte in 2019 een explosieve groei door naar 3156 ritten (2018: 2110).
  • In 2019 is er een nieuwe loot aan onze vrijwilligersstam gekomen, de “Boodschappen Begeleidingsdienst”
  • Ons Relatie Beheer Systeem met vrijwilligers- en cliëntenadministratie is in het afgelopen jaar verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.
  • UVV heeft in 2019 actief geparticipeerd in het ontwerpteam Vrijwilligersondersteuning van de Gemeente Zoetermeer

Dit is maar een kleine greep uit de vele activiteiten, die we in het afgelopen jaar hebben ondernomen. De groei van onze activiteiten en de aanhoudende werving van nieuwe vrijwilligers (in 2019: 74 tegenover 56 vertrekkende vrijwilligers) vraagt om continue aanwezigheid op de diverse wervingssites en een goede regie van onze communicatie-uitingen. Ook is een ‘state of the art” -ICT-ondersteuning en voortdurende samenwerking met andere spelers in de stad een vereiste.

Conclusie is dat we er goed voorstaan, maar dat betekent niet dat we alleen maar trots en voldaan kunnen terugkijken. De activiteiten gaan door en nieuwe uitdagingen zullen weer op ons pad komen. Dat we die aan kunnen hebben we meer dan bewezen en een fantastische groep gemotiveerde vrijwilligers en een actief opererend stabiel bestuur staan daar garant voor.

We zien dus het nieuwe jaar met veel vertrouwen tegemoet en ik eindig met alle vrijwilligers namens de rest van het bestuur hartelijk te danken voor hun inzet in het afgelopen jaar en succes te wensen bij hun vrijwilligerswerk in het nieuwe jaar.

Piet Bots
Voorzitter UVV Zoetermeer

Vorige pagina