Jaarverslag 2019

Vorige pagina

 

Piet Bots – voorzitter

Voorwoord van de voorzitter
Sinds een aantal jaren is ons jaarverslag niet meer een saaie opsomming van de activiteiten, aantallen en bedragen. We proberen daarin juist door middel van verhalen van cliënten en vrijwilligers méér te laten zien van de impact die ons werk heeft. Het jaarverslag, dat alleen nog digitaal wordt aangeboden, verschijnt elk jaar zo rond mei en dat was oorspronkelijk ook dit jaar ons plan.

 

Helaas gooien de Corona-maatregelen nu flink roet in het eten. De zakelijke stukken zijn klaar, maar juist de kers op de taart ontbreekt nog. We hadden al diverse interviews gepland staan, maar die konden geen doorgang vinden. Het jaarverslag moet echter wel gepubliceerd worden omdat we anders onze ANBI-status zouden kunnen kwijtraken.
Daarom bestaat het Jaarverslag nu toch weer vooral uit de “verplichte kost”.

Onze belangrijkste doelgroep waren en zijn de kwetsbare ouderen. Ook in het afgelopen jaar hebben we door de vele vrijwilligerstaken die we bij deze groep hebben gedaan, keer op keer ervaren hoezeer cliënten naar onze komst uitkijken of onze aanwezigheid op prijs stellen. Wij doen met z’n allen geweldig dankbaar werk en horen dat van vele kanten terug, van cliënten, familie, zorgverleners, het ziekenhuis, verpleeghuizen en de gemeente Zoetermeer.

De Unie van Vrijwilligers Zoetermeer bestond vorig jaar 45 jaar en is na al die tijd nog steeds springlevend. Al die jaren maar zeker ook het afgelopen jaar heeft de UVV meer dan bewezen dat we een actieve en dynamische club zijn, die een herkenbare positie in het Zoetermeerse vrijwilligersveld inneemt.

Zonder uitputtend te zijn som ik een aantal zaken op, die er in het afgelopen jaar uitsprongen:

  • In 2019 hebben we 7 jubilarissen met maar liefst 160 jaar vrijwilligerswerk in de bloemetjes mogen zetten
  • Tegen de landelijke trend in is ons vrijwilligersbestand in 2019 met 18 vrijwilligers gegroeid
  • Ons Project “Begeleid Vervoer” maakte in 2019 een explosieve groei door naar 3156 ritten (2018: 2110).
  • In 2019 is er een nieuwe loot aan onze vrijwilligersstam gekomen, de “Boodschappen Begeleidingsdienst”
  • Ons Relatie Beheer Systeem met vrijwilligers- en cliëntenadministratie is in het afgelopen jaar verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.
  • UVV heeft in 2019 actief geparticipeerd in het ontwerpteam Vrijwilligersondersteuning van de Gemeente Zoetermeer

Dit is maar een kleine greep uit de vele activiteiten, die we in het afgelopen jaar hebben ondernomen. De groei van onze activiteiten en de aanhoudende werving van nieuwe vrijwilligers (in 2019: 74 tegenover 56 vertrekkende vrijwilligers) vraagt om continue aanwezigheid op de diverse wervingssites en een goede regie van onze communicatie-uitingen. Ook is een ‘state of the art” -ICT-ondersteuning en voortdurende samenwerking met andere spelers in de stad een vereiste.

Conclusie is dat we er eind 2019 bijzonder goed voor stonden en trots en voldaan konden terugkijken op een geslaagd jaar.
We zijn ook vol energie aan het nieuwe jaar begonnen, totdat het corona virus het land – en dus ook vrijwel al onze activiteiten – lam legde.

 

Veel van onze vrijwilligers zetten zich momenteel op een aangepaste wijze in om eenzame ouderen waar mogelijk bij te staan.

Deze bijzondere situatie bewijst eens te meer dat we ook onder zeer moeilijke omstandigheden ferm overeind blijven. Een fantastische groep gemotiveerde vrijwilligers en een actief opererend stabiel bestuur staan daar garant voor.

Het kan nog even gaan duren, maar zodra dat weer verantwoord is, zullen we onze ‘normale’ werkzaamheden weer gaan oppakken. En tot die tijd doen we wat wèl kan.

Ik eindig dan ook met alle vrijwilligers namens de rest van het bestuur hartelijk te danken voor hun geweldige inzet en succes te wensen bij huidige en toekomstige werkzaamheden

Piet Bots
Voorzitter UVV Zoetermeer

Vorige pagina