Jaarverslag van de penningmeester

Een verslag van Hans Otten, onze penningmeester:
De cijfers van 2018 zien er erg goed uit, maar dat komt vooral door het boekhouden in een strikt kasstelsel: alleen wat dat jaar binnenkomt en uitgegeven wordt telt mee. In 2017 leidde dat tot het schrijven van rode cijfers doordat er grote bedragen nog niet binnen waren. Dat is in 2018 op zijn pootjes terecht gekomen: de prijs van € 2000.-  die we in 2017 van het Charlotte s’Jacobfonds kregen is pas begin 2018 uitgekeerd.  En zowel het Lange Land Ziekenhuis als Palet Welzijn hebben de vrijwilligersbijdragen voor 2017 èn 2018 in 2018 betaald, nu zo’n kleine € 6000.- extra. Zo dubbel betalen gaan ze de komende jaren niet nog eens doen, wel zo overzichtelijk.

Wat wel onverwacht erg positief uitpakte, waren de vele grote en kleine vrijwillige bijdragen en donaties. Van de Dienstencentra verblijden de Hobbyclub en de Handwerksoos ons met bijdragen van in totaal € 700,- en donaties brachten samen zo’n 800 euro meer in het laatje dan begroot. Onze dank  hiervoor is groot! 

Wat ook erg meehielp om geen rode cijfers te schrijven, was de subsidie van Gemeente Zoetermeer voor onze extramurale projecten: Begeleid Vervoer, Belcirkels, Begeleiding na Opname en Manteldienst Licht. Eind 2018 is ook ons subsidieverzoek voor 2019 grotendeels toegekend. Het project Vrijwillig Dichtbij viel nog steeds onder de tot vrijwel eind 2018 doorlopende subsidie van het Rijk.

Een andere positieve ontwikkeling was dat voor vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid ontstond om een beroep te doen op het voor vrijwilligers gratis verstrekken van Verklaringen omtrent het Gedrag. Daarvoor moesten we wel voldoen aan daarvoor gestelde voorwaarden, dat is tegen het eind van 2018 gelukt. De gemeentelijke leges waren al jaren een aardige kostenpost, die nu voor ons gelukkig niet meer bestaat.

De goede staat van de inkomsten en uitgaven maakte het in de loop van 2018 mogelijk om de al jaren gelijk gebleven vergoeding van het Tientjesproject aan te passen aan de prijsstijgingen in de horeca. De benaming houden we wel hetzelfde, dat drukt de deelname aan dit project toch niet, blijkt.

De bijdragen aan projecten zijn in 2018 gestegen, vooral mogelijk gemaakt door de Gemeentesubsidie. Onze Communicator heeft daar eerst goed gebruik van gemaakt om onze projecten onder de aandacht te brengen. De belangstelling die daardoor mooi toenam, maakte het voor Begeleid Vervoer en Begeleiding na Opname nodig de organisatie te versterken. Ook dat kon door de subsidie. En toen de Rijkssubsidie besteed was, kon ook de verdere ontwikkeling in 2018 van Manteldienst Licht daar nog mee betaald worden. 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [0.00 B]

Op financieel gebied hebben we dus een mooi jaar gehad. 
De (tevreden!!) penningmeester. 

P.S.: De begroting voor 2019 heeft een andere grondslag gekregen. In bovenstaand verslag is die nieuwe opzet ook “vertaald” naar de realisatie 2018. De aansluiting tussen realisatie 2018 en de indertijd opgestelde begroting is te vinden in deze bijlage.