Jaarverslag Projecten

Een verslag van onze coördinator Projecten, Wim Weegink:
Gedurende nagenoeg het hele jaar 2018 heeft UVV Zoetermeer geparticipeerd in het landelijke project “Vrijwillig Dichtbij”. In dat kader hebben we ons in 2018 voornamelijk gericht op het tot stand brengen van een Manteldienst Licht en als onderdeel daarvan op een boodschappendienst.  

Manteldienst Licht
Het project Manteldienst Licht richt zich op het op wijkniveau tot stand brengen van een samenwerkingsverband van (informele zorgorganisaties), dat lichte manteldiensten kan aanbieden aan ouderen en minder-invaliden. UVV heeft dat idee bij de gemeente ingebracht en op verzoek van de gemeente zijn we daartoe een samenwerkingsverband aangegaan met ZoSamen. Binnen dat samenwerkingsverband is een projectplan opgesteld en zijn voorbereidingen gestart voor een pilot in de wijk Seghwaert.

Ook is er een convenant opgesteld voor gemeente en deelnemende partijen.
Helaas zijn in de loop van het jaar problemen over de financiering van het project ontstaan tussen de gemeente en ZoSamen, waardoor het project tijdelijk stil is komen te liggen. Wij hebben nog steeds geloof in het concept en hopen dat we het project in 2019, kunnen hervatten als meer duidelijkheid is gekomen over de relatie tussen Zo Samen en de Gemeente en de invulling van de vrijwilligersondersteuning vanuit de gemeente.

Boodschappendienst
Er ligt een inmiddels goedgekeurd projectplan en we treffen voorbereidingen om in april 2019 te starten met een pilot in de wijken Meerzicht en Rokkeveen.

Het landelijke project “Vrijwillig Dichtbij” is inmiddels afgerond, maar hier in Zoetermeer blijven we uiteraard wel doorgaan met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe diensten.