Koersdag 2018

      Geen reacties op Koersdag 2018

FotoDinsdag 16 oktober was de jaarlijkse koersdag. We gebruiken de koersdag om als bestuur van UVV terug te kijken op wat er van de plannen wel en niet terecht is gekomen  en wat we daarvan kunnen leren.  De koersdag is ook bedoeld om te verkennen op welke punten we de koers van het afgelopen jaar moeten vasthouden of verleggen.

Wat we in elk geval van onze vorige koersdag al hadden geleerd is dat je zoiets niet redt in een halve dag. Dit jaar hebben we er dus een hele dag voor uitgetrokken. En dat bleek erg nuttig. Want anders dan vorig jaar zijn we nu ook in staat geweest om aandachtsgebieden te vertalen naar min of meer concrete acties. Er komt nog een volledig verslag van deze dag, maar een paar krentjes uit de pap zijn:

  • We hebben niet alles, wat we vorig jaar wilden doen, kunnen realiseren. Maar wel heel veel. Zo werden de forse risico’s die we vorig jaar nog zagen rondom de projecten Begeleid Vervoer en Begeleiding Na Opname drastisch gereduceerd. De benodigde versterking (zowel in kwantiteit als kwaliteit) is gelukt, waardoor deze projecten nu als stabiel aangemerkt kunnen worden. Ook in onze meer traditionele dienstverlening (in ziekenhuis, verpleeghuizen, dienstencentra) hebben we ons – tegen de stroom in – kunnen handhaven. Bij de SEH in het Ziekenhuis zagen we zelfs een flinke uitbreiding.
  • Voor komend jaar gaan we uiteraard voor het vasthouden van deze successen. We gaan ook de risico’s aanpakken rondom projecten in de verpleeghuizen en dienstencentra (moeizame relatie met de opdrachtgever) en Levensboeken (verloop bij klanten en vrijwilligers, afnemende belangstelling). In het algemeen blijkt het werven en vasthouden van nieuwe vrijwilligers, met name in onze intramurale projecten, een lastige opgave. Daarnaast levert de vergrijzing van ons vrijwilligersbestand een forse uitdaging op, die we komend jaar willen gaan oppakken: Hoe maken we het werken als vrijwilliger aantrekkelijk voor jongere mensen?
  • We gaan ook aan de slag met het oppakken van kansen. Zo hebben we besloten om een plan voor de nieuwe dienst Boodschappen Begeleiding te gaan uitwerken, gaan we in gesprek met de directie van het LLZ over de inzet van vrijwilligers in het te realiseren orthopedisch centrum en mogelijk liggen er ook kansen rondom nieuw te openen vestigingen van Welthuis.
  • We hebben het als bestuur zeker niet slecht gedaan. Dat is een beetje raar als je dat van jezelf zegt, maar we hebben ook bevestiging gekregen vanuit onze omgeving: Zo gebruikte de Landelijke UVV onze AVG-aanpak als voorbeeld, het Charlotte s’Jacob Fonds kende ons een prijs toe en ook de Gemeente Zoetermeer vindt dat we goed bezig zijn. Maar er is een keerzijde. En dat is de kwetsbaarheid. Ook dáár zullen we komend jaar iets aan moeten doen, zodat het niet meteen een enorm probleem is als er een bestuurslid al dan niet tijdelijk uitvalt.

‘s-Middags waren Erna Schmidt en Ivy Kahlmann van Zosamen te gast. Zij hebben ons uitgelegd wat Zosamen nu eigenlijk is, wat ze doen en hoe ze dat doen. Dat bleek erg nuttig, want veel daarvan was voor ons nog totaal onbekend. De nieuwe informatie gaat ons zeker helpen in onze samenwerking rondom Manteldienst Licht, die – na de opgelopen vertraging – het komend jaar dan toch eindelijk met een pilot in Seghwaert/Noordhove van start moet gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *