Koersdag 2023

      Geen reacties op Koersdag 2023

Op dinsdag 21 februari hadden we onze jaarlijkse Koersdag.Bepaal je eigen koers | Langedijk Consult CoachingOp die dag kijkt het bestuur terug op het voorgaande jaar en maken we afspraken over wat we het komende jaar (extra, anders, op dezelfde manier of niet meer) gaan doen. Jammer genoeg konden Hicham Bouzidi (Coördinator Busvervoer) en Herman van der Kleij (Penningmeester) er vanwege persoonlijke omstandigheden dit keer niet bij zijn. 

Belangrijkste wapenfeiten in 2022:
We hebben 2 nieuwe diensten geïntroduceerd: Grijze Reighâs en Busvervoer Vierstroom
Het vrijwilligerswerk in de verpleeghuizen werd overgedragen aan Palet Welzijn
Vrijwilligers in het Lange Land Ziekenhuis en Reinier Haga Orthopedisch Centrum zijn nu herkenbaar aan de bedrijfskleding en er werden nieuwe diensten toegevoegd in het RHOC. 

Stand van zaken m.b.t. het bestuur
Herman van der Kleij (Penningmeester) is al een flinke tijd ‘uit de running’ vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn taken worden nu waargenomen door Liesbeth Mallee (secretaris). Er is  ten aanzien van de continuïteit geen acuut probleem. Het is de bedoeling dat Herman zijn taak weer gaat oppakken, zodra hij daar weer aan toe is. Voor nu is er geen acuut probleem m.b.t. de continuïteit, maar deze situatie kan natuurlijk niet erg lang in stand blijven. We houden de vinger aan de pols….. 

Ton Jense (Communicatie  & PR) geeft aan dat er momenteel wel heel erg veel op zijn bordje ligt. Dat komt ook omdat daar niet meer alleen alles m.b.t. communicatie op ligt (website, facebook, nieuwsbrieven, Streekblad, folders, etc.), maar ook alles m.b.t. het Relatie Beheer Systeem en andere automatiseringszaken. We hebben afgesproken om het bestuur uit te breiden met een nieuw bestuurslid voor Communicatie & PR (vacature). Ton blijft dan alleen de automatisering doen.

Piet Bots (Voorzitter en Coördinator Extramurale Diensten) zit in een vergelijkbare situatie als Ton.  En ook hier hebben we besloten om de taken te splitsen. Piet blijft dan onze voorzitter, maar voor de coördinatie van de extramurale diensten gaan we op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Lidy Pronk (Coördinator Lange Land Ziekenhuis en Reinier Haga Orthopedisch Centrum) heeft het bij tijd en wijle ook druk, maar is nog steeds in control. Ook voor Marian Landers (Coördinator Dienstencentra) en Hicham Bouzidi (Coördinator Busvervoer) ervaren geen problemen m.b.t. de continuïteit. 

Andere bespreekpunten
We hebben uitgebreid gesproken over een paar aanpassingen in de administratieve organisatie. Dat is nodig geworden omdat er steeds meer klanten op rekening rijden. Dit stelt andere eisen aan het debiteurenbeheer. Verder moeten begroting en boekhouding worden geïntegreerd, zodat we gedurende het jaar beter zicht krijgen op de besteding van budgetten.

Er komt een idee op tafel om voor elke functie een apart inwerkdocument te maken, zodat het inwerken van nieuwe vrijwilligers op een uniforme manier kan plaatsvinden.  

En verder hebben we het uiteraard ook gehad over het 50-jarig jubileum dat we in 2024 groots gaan vieren. We hebben daarbij wat ideeën gedeeld over wat we dan zoal zouden kunnen doen.
Uiteraard nog niet heel erg concreet, maar er staan nu al wel wat uitgangspunten op papier. Zo willen we uiteraard een knalfeest geven voor onze vrijwilligers, maar ook iets organiseren voor onze partners en misschien gaan we ook onze klanten erbij betrekken.

Deze ideeën moeten worden uitgewerkt door een nog samen te stellen jubileumcommissie. Die gaat bestaan uit een bestuurslid (Ton Jense) en een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om alles met betrekking tot de jubileumviering te bedenken en te regelen. Dus wie zich geroepen voelt, mag bellen: 06-48068359

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *