Lange Land Ziekenhuis

Een verslag van Lidy Pronk, coördinator in het Lange Land Ziekenhuis.
Anneke Kervezee is per 31 december 2018 gestopt met haar werkzaamheden als Coördinator van de vrijwilligers in het Lange Land Ziekenhuis. Maar ruim vóór die tijd heeft ze mij al als haar opvolgster ingewerkt en inmiddels heb ik al haar taken overgenomen.

Op 2 oktober 2018 hebben de Coördinator UVV-vrijwilligers LLZ en de voorzitter van de UVV een gesprek gehad met de directeur en een medewerker LLZ over voor de UVV belangrijke zaken binnen het ziekenhuis.  Afgesproken is dat er in het vervolg 2x per jaar zo’n bespreking zal plaatsvinden.

Op 4 april 2018 is er door het ziekenhuis een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers, met als doel “Ontmoeten, Delen, Inspireren”.  Het programma van deze bijeenkomst is in samenwerking met het trainingsbureau Trainmark opgesteld.  Dit trainingsbureau had al meerdere gastvrijheidstrainingen voor de medewerkers in het ziekenhuis gegeven en datzelfde wilden ze ook voor de UVV-vrijwilligers van het LLZ gaan doen. Twee medewerkers van dit bureau hebben daarom met enkele vrijwilligers meegelopen en kennisgemaakt met hun vrijwilligerswerkzaamheden. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat zij het meelopen als bijzonder positief hebben ervaren en dat zij erg onder de indruk waren van hetgeen ze daar gezien hebben. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst met als afsluiting een hapje en een drankje.

In 2018 is door een aantal vrijwilligers uit de diverse projecten incidentele activiteiten uitgevoerd:

Afbeeldingsresultaat voor sinterklaas
  • Patiënttevredenheidsonderzoeken bij Radiologie, de bloedafname (zowel locatie LLZ als Stadshart) en de OK.
  • Ondersteuning bij de Open Dag.
  • Begeleiding Sinterklaas op zijn ronde door het ziekenhuis.

Fysiotherapie
De vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling, het assisteren bij de jaarlijkse technische check van rolstoelen, het brengen van loophulpmiddelen naar patiënten e.d. Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project . Hun activiteiten(2x per maand) bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen.

Op 4 juni 2018  is door de fysiotherapeuten een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers met als doel: om hen te bedanken voor de inzet, om elkaar te zien en bij te kletsen en om te brainstormen over de communicatie en de samenwerking met de patiënten en de verpleging. Het is een zeer leerzame middag geweest met als afsluiting een hapje en een drankje.

 

Boeket Joyce Bloemen bezorgen

Gastvrouw
Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje . Zij hebben ook de taak om patiënten die lid zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen of een fruitmand te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.
Het bestaansrecht van deze taken komt steeds meer onder druk te staan: patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis waarmee de activiteiten van de gastvrouwen ook afnemen.

Afbeeldingsresultaat voor host hostess ziekenhuis

Host-Hostess
In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 16.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn. Ook begeleiden de vrijwilligers poliklinische patiënten met een medisch dossier van de ene poli naar de andere.

 Spoed Eisende Hulp
Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan.
Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen. In 2018 zijn de diensten bij de SEH verdubbeld. In de eerste jaren waren er 7 dagen per week twee vrijwilligers aan het werk van 12.00 tot 16.00 uur. Dat werd echter zo gewaardeerd door het ziekenhuis dat de vraag kwam om ook twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur 7 dagen per week te laten werken.

 

Operatiekamer KNO
Op de KNO poli waar op dinsdag, woensdag en vrijdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers kinderen en hun ouders vooraf en na afloop van de ingreep.

 

Afbeeldingsresultaat voor huiskamer kwetsbare ouderen

Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen
Het aanbieden van activiteiten aan ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. In 2017 is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.