Multiple Sclerose

De vrijwilligers in het Multiple-Sclerose-project organiseren en leiden de gespreksgroepen voor MS-patiënten. Op verzoek worden deelnemers ook thuis bezocht. 
Ook wordt er éénmaal per jaar een informatieavond georganiseerd over bv. ergotherapie of fysiotherapie. Verder worden er in het Ziekenhuis op de laatste dinsdagmiddag van de maand informatiebijeenkomsten gehouden voor patiënten, partners en belangstellenden. 
De UVV werkt in dit project nauw samen met de MS-vereniging.