Jaarverslag 2017 – Henriëtte Bots

InhoudsopgaveVorig artikel: Jack Kornaat stelt zich voorVolgend: Dat zoeken we uit!

Henriette Bots doet sinds kort de coördinatie voor het project Begeleiding Na Opname. Dat gaat om de ondersteuning van kwetsbare ouderen, die na een tijdje te zijn opgenomen in ziekenhuis of zorgpension, weer moeten wennen aan het leven in de thuissituatie. Deze mensen worden dan gedurende maximaal 8 weken door een vrijwilliger geholpen. Bijvoorbeeld door samen te koken, samen boodschappen te doen, etc.  Indien nodig is er uiteraard ook de thuiszorg voor de zwaardere huishoudelijke klussen en ook de wijkverpleging. De vrijwilligers in Begeleiding Na Opname zijn dus geen huishoudelijke hulp en ook geen verpleegster. We helpen mensen alleen zo snel mogelijk weer terug in hun oude ritme. Na die 8 weken moet de cliënt het allemaal dus weer zelf doen. Dat is althans de bedoeling, maar daarover later meer….

Nieuwe cliënten worden aangemeld door het ziekenhuis, zorgpension of wijkverpleging. In de opstartfase werden die mensen door Piet (de man van) aan een vrijwilliger gekoppeld. Maar Piet kreeg het wel een beetje druk, want hij is ook voorzitter en waarnemend coördinator Stedelijke Projecten. En dus heeft hij zijn vrouw eerst overgehaald om als vrijwilliger in het project mee te gaan draaien en later zelfs om het stokje van hem over te nemen.

Dit jaar begint het project echt storm te lopen. Vanaf 1 januari 2018 zijn er al 11 mensen aangemeld voor een traject Begeleiding Na Opname. Dat betekent dat er duidelijk een behoefte aan is, maar ook dat we meer vrijwilligers nodig zullen hebben om alle aanvragen te kunnen blijven honoreren. Vooral ook omdat in de praktijk blijkt, dat er mensen zijn die na 8 weken nog niet op eigen benen kunnen staan. Formeel zou je dan afscheid moeten nemen, maar dat doen we natuurlijk niet. Je laat deze mensen niet in de kou staan. Toch kan dat een probleem worden als we op een gegeven moment geen nieuwe mensen zouden kunnen aannemen.

Er zou dus een dienst moeten zijn, waarin kwetsbare ouderen die daar behoefte aan hebben, ook na die 8 weken worden geholpen. Dat zou dan hulp moeten zijn waaraan geen einddatum is verbonden. Dit kunnen we deels opvangen met diensten als Begeleid Vervoer en Levensboeken. Hoewel je zou kunnen stellen dat bijna 100% van de mensen die een traject Begeleiding Na Opname (hebben) doorlopen baat zullen hebben bij Begeleid Vervoer, zit niet iedereen te springen om een boek over zijn of haar leven te laten schrijven. Maar het komt wel altijd even ter sprake. Toch kunnen we zo niet alle problematiek oplossen. En dus blijft een vrijwilliger soms wat langer hangen, totdat er een betere oplossing is.

Goed nieuws is wel dat er nu 6 nieuwe kandidaten zijn voor de vrijwilligerspool van Begeleiding Na Opname. Die zijn voor een groot deel geworven uit ons het bestaande vrijwilligersbestand. Er zijn gelukkig nog mensen die een tandje bij willen en kunnen zetten. Uitbreiding was ook hard nodig, omdat we anders de vraag op termijn niet zouden kunnen bijbenen.

Henriette heeft de handen aan vol aan het project. Ze voert intakegesprekken met cliënten en nieuwe vrijwilligers, participeert in vergaderingen met alle partners in de zgn. Transmurale Zorgbrug en begeleidt ook zelf nog een dame die onlangs uit het ziekenhuis werd ontslagen. Gelukkig vindt ze het prachtig werk, dus ze doet het graag. 

InhoudsopgaveVorig artikel: Jack Kornaat stelt zich voorVolgend: Dat zoeken we uit!