Nieuwsbrief april 2020

      Geen reacties op Nieuwsbrief april 2020

Beste vrijwilligers,

Een kleine maand geleden hebt u van het bestuur van de UVV een schriftelijke nieuwsbrief ontvangen. Vandaag laten we die volgen door een videoboodschap:

Voor degenen onder ons, die niet in staat zijn beeldboodschappen te ontvangen volgt hieronder de boodschap op gebruikelijke wijze als tekst:

Op het moment dat we ons met een videoboodschap tot  u richten waren we nog in afwachting van de persconferentie van Premier Rutte, die ons gisteren vanavond ging vertellen  of er enige verlichting van de beperkende maatregelen zou komen. Bij het lezen hiervan zijn die vermoedelijk dus al bekend, maar je hoefde niet over al te voorspellende gaven te beschikken om te voorzien dat hervatting van onze reguliere vrijwilligerswerkzaamheden voorlopig nog niet aan de orde zal zijn.

Hoe het zich allemaal verder ook ontwikkelt, natuurlijk is het allerbelangrijkste dat ieder van ons gezond deze periode doorkomt. We hebben tot nu toe geen berichten ontvangen dat een van onze vrijwilligers door het virus is getroffen, dus geen nieuws beschouwen we wat dat betreft dus maar als goed nieuws.

Van onze reguliere activiteiten vindt op dit moment alleen nog maar op heel beperkte schaal “Begeleid Vervoer” plaats in zeer dringende situaties en met een zeer beperkt aantal chauffeurs, die zich daarvoor vrijwillig hebben gemeld.

Natuurlijk is onze Boodschappendienst wel heel actief en maakt die juist in deze periode een gestage groei door. Inmiddels hebben zich via de website van “Zoetermeer voor Elkaar” maar liefst zo’n 120 nieuwe vrijwilligers gemeld. De afgelopen week werden dagelijks zo’n 5 nieuwe klanten aan een vrijwilliger gekoppeld.

Inmiddels helpen we een kleine zestig mensen en gezinnen elke week aan de noodzakelijke boodschappen. Er zitten dus nog best een aantal vrijwilligers in de wacht, maar naarmate de crisis en de beperkingen langer voortduren  zal het aantal cliënten ongetwijfeld nog groeien en het is in ieder geval fijn om elke nieuwe cliënt zonder wachttijd meteen te kunnen koppelen aan een vrijwilliger.

De betaalwijze, waarbij de vrijwilliger de boodschappen voorschiet en die bij de UVV kan declareren, waarbij wij garanderen nog dezelfde dag uit te betalen en waarbij de cliënten het bedrag van de boodschappen naar de UVV terugstorten, verloopt heel goed. Inmiddels wordt van dit betaalcircuit ook gebruik gemaakt om bij circa 30 mensen in Oosterheem een vers gekookte maaltijd te bezorgen. De gemeente heeft zich inmiddels garant gesteld door storting van een bedrag van € 5000,- .

Dat onze activiteiten in de stad niet onopgemerkt zijn gebleven blijkt wel uit de publikaties, die de afgelopen weken daarover in het Streekblad zijn verschenen. Mogelijk hebt u die al gelezen.

We hebben inmiddels ook met behulp van een aantal van u , die zich daarvoor hadden aangemeld, al onze cliënten van Begeleid Vervoer, voor zover telefonisch bereikbaar, gebeld om te vragen hoe het met hen gaat en of we nog wat voor hen konden betekenen.

Dat heeft vele leuke en verrassende telefoongesprekken opgeleverd, waarbij het goed was te constateren dat het met de meesten in deze tijd van vaak zelf opgelegde isolatie goed gaat en ze zich omringd voelen door familie, kennissen en buren, verzorgenden en mantelwerkers, die naar hen omkijken. Een aantal konden we doorverwijzen naar de boodschappendienst of andere voorzieningen in de stad.

Zonder uitzondering werd de getoonde belangstelling buitengewoon op prijs  gesteld. Een aantal hebben aangegeven regelmatig gebeld te willen worden en dat gaan we natuurlijk ook doen

Wat ook mooi is te constateren dat door de verschillende vrijwilligersorganisaties onder de vlag van “Zoetermeer voor Elkaar” samen met de gemeente nauw wordt samengewerkt en allerlei initiatieven worden ondersteund. Zo hebben we een gezamenlijke Coronakrant gemaakt, die deze week huis aan huis wordt verspreid. Ook hebben we een aantal ouderen op tweede paasdag kunnen verblijden met een paasbrunch en zijn ook de artsen en verpleegkundigen in de huisartsenpost en in het Coronacentrum van het ziekenhuis met Pasen met lunches verwend. Waar we kunnen, werken we samen en cliënten worden waar zinvol over en weer bij elkaar  aangemeld. We vergaderen via Zoom digitaal en appen wat af en alhoewel fysiek op afstand zie je toch mooie samenwerkingsverbanden ontstaan

Ook als bestuur komen we in deze periode fysiek niet bij elkaar en praten we elkaar bij via Zoom-vergaderingen.

Zo past iedereen zich en ook wij ons aan de nieuwe omstandigheden aan.

Ik eindig met u wederom allen veel gezondheid toe te wensen. Neem u zelf in acht en let op elkaar

Namens het Bestuur

Piet Bots

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *