Nieuwsflits mei 2016

      Geen reacties op Nieuwsflits mei 2016

Inhoud:

  • Subsidie UVV Zoetermeer en Project Vrijwillig Dichtbij
  • Mutaties bestuur
  • Samenwerking Palet Welzijn

Subsidie UVV Zoetermeer en Project Vrijwillig Dichtbij
UVV Zoetermeer heeft een landelijke subsidie gekregen om vrijwilligersprojecten op te zetten in thuissituaties. Daartoe zijn diverse acties in gang gezet.

Gestart is met een pilot om patiënten die ontslagen worden uit het LangeLand ziekenhuis in overleg met de transferverpleegkundige gedurende een periode van maximaal 8 weken te laten begeleiden door een koppel van twee vrijwilligers. Doel is dat de patiënt zo snel mogelijk weer zelfstandig kan functioneren. zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties.

Omdat het opzetten en uitvoeren van een dergelijk onderzoek de professionaliteit en de tijdsinzet van een vrijwilligersbestuur te boven gaat, wordt met behulp van de subsidie daarvoor professionele ondersteuning ingehuurd. In overleg met de subsidieverstrekker en de landelijke UVV is ervoor gekozen om Wim Weegink, die als organisatieadviseur ervaring heeft met dit soort trajecten, daarvoor te contracteren. Omdat we in deze een volstrekt zakelijke relatie met Wim nastreven, is Wim afgetreden als bestuurslid van de UVV en heeft hij zijn werkzaamheden als coördinator van de stedelijke projecten neergelegd. Het is wel de bedoeling dat Wim na afronding van de aan hem verstrekte opdracht weer tot het bestuur toetreedt, zodat de tijdens het onderzoek opgedane kennis en aangegane samenwerkingsrelaties voor de UVV Zoetermeer behouden blijven en niet, zoals zo vaak gebeurt  na vertrek van de organisatieadviseur, verloren gaan.

 

 

Mutaties Bestuur
Zoals hiervoor is gemeld heeft Wim Weegink  zijn bestuursfunctie tijdelijk neergelegd  om een onderzoeks- en projectopdracht te vervullen. Zijn taken zullen worden waargenomen door Piet Bots.

Helaas heeft Anneke Otten vanwege gezondheidsproblemen recentelijk noodgedwongen haar bestuurslidmaatschap en daarmee haar coördinatorschap van de verpleeginrichtingen en Buytenhaghe moeten neerleggen. Zij zal worden waargenomen door Anja Laterveer.

Alhoewel op de nieuwjaarsbijeenkomst de hoop is uitgesproken dat we als bestuur qua samenstelling een periode van rust tegemoet zouden gaan, zijn we met name door gezondheidsproblemen van eerst Anneke Kervezee en nu Anneke Otten geconfronteerd met (tijdelijke) uitval van bestuursleden. Wij hopen met de afgesproken waarnemingen de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. Uiteraard wensen we beiden een spoedig herstel toe.

Het spreekt vanzelf dat we graag zien dat ons bestuur weer versterkt wordt. Belangstellenden worden uitgenodigd zich te melden bij onze secretaris Anja Laterveer  (079-3516811, secretarisuvvzoetermeer@gmail.com)

 

Samenwerking Palet Welzijn
Voor wat betreft het uitvoeren van projecten en inzet van vrijwilligers in verpleeginrichtingen van Fundis (voorheen de Vierstroom) en de dienstencentra heeft de UVV Zoetermeer een samenwerkingsverband met Palet Welzijn (de BV binnen de Fundisgroep die het vrijwilligerswerk coördineert).

Daartoe is een overeenkomst afgesloten waarin de projecten zijn beschreven die de UVV uitvoert. Daarin is ook vastgelegd dat Palet aan de UVV een kleine vergoeding betaalt per vrijwilliger. De verlies- en winstrekening van UVV Zoetermeer laat al enkele jaren een verlies zien van enkele duizenden euro’s. Daarom heeft onze penningmeester de vergoedingen die wij krijgen eens tegen het licht gehouden. Hij kwam tot de conclusie dat de vergoeding van Palet met € 13,90 per vrijwilliger per jaar omhoog zou moeten om tot een sluitende begroting te komen.

Alhoewel wordt erkend dat wij onze vrijwilligersorganisatie met minimale kosten draaiende houden en de vergoeding die we vragen ver beneden de vergoeding blijft die andere UVV-afdelingen in het land van zorgorganisaties ontvangen (bron LUVV) is Palet Welzijn  niet bereid en/of in staat om die extra bijdrage te betalen. Palet is wel bereid om €7,50 extra te betalen in 2017, maar gaat dan wel voor de UVV-vrijwilligers de “zomerattentie” schrappen.  Alhoewel wij hebben aangegeven dit een sigaar uit eigen doos te vinden, is Palet niet te vermurwen tot een andere opstelling (“slikken of stikken”). Dat betekent dat, zoals het er nu naar uitziet, voor de UVV-vrijwilligers tot onze spijt in 2017 de zomerattentie van Palet komt te vervallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *