Onderzoek naar de hiaten en problemen in de huidige zorgvoorzieningen

In het kader van de WMO hebben de gemeenten de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom is de UVV zich aan het oriënteren op vrijwilligersprojecten in de thuissituatie.

Verzorgingshuizen worden gesloten. Het wordt lastiger om opgenomen te worden in verpleeginrichtingen. Gemeentes krijgen van het rijk er taken bij en minder geld.  De UVV denkt dat dat leidt tot hiaten in de huidige zorgvoorzieningen. Daarin kan, zo denken wij, deels door vrijwilligersorganisaties als de UVV worden voorzien.

De UVV heeft daarom besloten een onderzoek te doen naar die hiaten, met name die waar vrijwilligers een zinvolle rol kunnen vervullen. Natuurlijk met het doel om daarvoor nieuwe activiteiten te starten. Daarbij is uitgangspunt dat de  UVV wil samenwerken met gemeente, professionele zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties. Ook  wil de UVV naast de inzet vanuit de huidige vrijwilligersgroep mikken op de werving en inzet van nieuwe jongere vrijwilligers.

Het onderzoek is medio mei gestart met een onderhoud met wethouder Vugs van Zorg en Welzijn. De wethouder is zeer positief over het nut van dit “witte vlekken onderzoek” en ondersteunt dit dan ook van harte.

Op dit moment hebben meer dan 20 gesprekken plaatsgevonden met zowel professionele zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties als politieke beleidsmakers. Nu al kan gesteld worden dat het onderzoek heel wat heeft opgeleverd. Het heeft een aantal zgn. “witte vlekken” aan het licht gebracht, die beschreven zijn en in september binnen het UVV bestuur besproken zullen worden. Het is de bedoeling dat de UVV zelf enkele geschikte “witte vlekken” verder zal uitwerken om deze vervolgens tot nieuwe vrijwilligersdiensten te ontwikkelen.

Piet Bots
11 augustus 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *