Projectleider Begeleiding na ontslag

Doel van dit project is het begeleiden van met name oudere patiënten na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension in de thuissituatie. De praktijk leert namelijk dat met name kwetsbare ouderen (70+) na de opname van slag zijn en een periode nodig hebben om weer in hun normale doen te geraken.  De begeleiding geeft deze mensen een steuntje in de rug, waardoor ze snel weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Deze vorm van begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de Wmo geïndiceerde professionele thuishulp en zorg. Waar nodig kunnen de vrijwilligers ook met inschakeling van Plicare (wijkverpleging) een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp en zorg te bewerkstelligen. Patiënten kunnen maximaal 8 weken begeleid worden.
Voor dit relatief nieuwe project zoeken we – naast een flink aantal vrijwilligers – ook een projectleider.

Ben jij een maatschappelijk betrokken duizendpoot met gevoel voor verantwoordelijkheid? Dan hebben we een hele leuke uitdaging voor je. Dit wordt jouw job:

  • Je bent verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers ten behoeve van het project. Je onderhoudt contacten met het vrijwilligersinformatiepunt (VIP) en voert intakegesprekken met mensen die zich aanmelden. Je verzorgt de inschrijving van vrijwilligers in de administratie, zodat vrijwilligers voor wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Je regelt dat er een VOG wordt ingeleverd. Je bespreekt de functie-eisen voor deelname aan het project met de nieuwe vrijwilliger en organiseert zo nodig een inwerktraject. Je zorgt bij opzeggen van de vrijwilliger voor uitschrijving.
  • Je geeft wekelijks het aantal beschikbare vrijwilligers door aan het transferbureau van het LLZ en de zorgcoördinator van het ZP.
  • Na ontvangst van een melding vanuit LLZ of ZP bekijk je of er een op de vraag passende vrijwilliger beschikbaar is en zet de opdracht voor het vrijwilligerswerk uit. Je maakt afspraken voor een intake-/kennismakingsgesprek, doet schriftelijke vastleggingen en bevestigt de afspraken per mail, zowel aan de betrokken vrijwilligers als aan LLZ of ZP. Ook informeer je de gekoppelde wijkverpleegkundige van Plicare. Indien geen vrijwilliger beschikbaar is , meld je dat uiteraard ook terug aan LLZ of ZP.
  • Je legt samen met de beoogde vrijwilliger(s) een intake-/kennismakingsgesprek af, zo mogelijk nog door bezoek aan de patiënt in het ziekenhuis of ZP, of na ontslag op het thuisadres.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen van vrijwilligers gedurende de looptijd van een begeleidingstraject.
  • Bij problemen kan vanuit LLZ ,ZP en Plicare naar jou geëscaleerd worden. En wordt van je verwacht dat je passende maatregelen treft.

We gaan er niet omheen draaien. Deze baan zou flink wat tijd en energie kunnen gaan kosten. Denk aan minimaal 8 uur per week. Betalen doen we niet aan (buiten een bescheiden onkostenvergoeding dan). Maar als je uit het juiste hout bent gesneden moet je er wel een goed gevoel van kunnen krijgen.

We gooien je uiteraard niet meteen in het diepe.  De man die dit werk nu – naast veel andere taken -doet, gaat je gedurende een paar maanden inwerken en ondersteunen.

Heb je belangstelling voor deze job?
Neem dan contact op met UVV-voorzitter Piet Bots (06-38402820) of maak gebruik van het contactformulier.