UVV Zoetermeer is in de prijzen gevallen!

      Geen reacties op UVV Zoetermeer is in de prijzen gevallen!

UVV Zoetermeer is als winnaar uit de bus gekomen van de prijsvraag die is uitgeschreven onder de afdelingen van de Unie van Vrijwilligers (UVV) Nederland. Uiteraard zijn we daar heel blij mee en trots op.

De prijsvraag wordt jaarlijks uitgeschreven door de Stichting Charlotte s’Jacob met het doel vernieuwing te stimuleren. Het bestuur van de afdeling met de beste vernieuwende plannen wint een prijs van 2000 euro. De prijsuitreiking heeft vanochtend plaats gevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland in Amersfoort op 14 november 2017.

Initiatieven met voorbeeldwerking
De prijs van 2017 gaat naar het bestuur van UVV Zoetermeer, die met een actief en innovatief beleid een impuls heeft gegeven aan de activiteiten en positionering van de afdeling. Dit blijkt onder andere uit twee initiatieven die het bestuur heeft ontplooid met een bredere voorbeeldwerking:

  1. Een Witte vlekkenonderzoek waarmee in een breder strategisch kader is gekeken naar de witte vlekken die zijn ontstaan in de zorgverlening aan kwetsbare ouderen na de invoering van de WMO.
  2. De start van het nieuwe initiatief Begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis, waarin wordt ingespeeld op één van de gesignaleerde witte vlekken.

De proactieve opstelling van het bestuur van UVV Zoetermeer laat zien hoe met name in samenwerking met andere partijen lokaal vrijwilligerswerk vormgegeven kan worden en hoe een meer strategische benadering de visievorming over vrijwilligerswerk in de gemeente verder kan helpen. Het bestuur van de afdeling Zoetermeer heeft met de genoemde twee initiatieven een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Hun aanpak heeft daarmee een bredere uitstraling naar andere afdelingen binnen UVV Nederland en andere landelijke vrijwilligersorganisaties.

Het Witte vlekkenonderzoek zorg en welzijn Zoetermeer
Verzorgingshuizen sluiten, indicaties voor verpleeginrichtingen worden strenger en zorgtaken van het rijk zijn naar de gemeentes overgeheveld met een bezuinigingstaakstelling. In het kader van de WMO is opdracht voor de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een en ander kan tot witte vlekken leiden in de welzijnszorg, waarin door organisaties als UVV kan worden voorzien. In het kader van het project Vrijwillig Dichtbij heeft UVV Zoetermeer een onderzoek gedaan naar behoefte aan zorgtaken in de thuissituatie, waarin op dit moment nog niet is voorzien. Daarbij is uitgangspunt dat de UVV wil samenwerken met de gemeente, professionele zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties en de inzet van jongere vrijwilligers wil versterken.

Het project Begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis.
Eén van de witte vlekken heeft tot een nieuw initiatief binnen de gemeente geleid. Doel is met name kwetsbare ouderen na opname in het ziekenhuis voor een bepaalde tijd te ondersteunen om weer zo snel mogelijk in hun oude doen te komen en hun zelfvertrouwen te herwinnen. Het project is opgezet samen met Plicare, een samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen en het Lange Land Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *