Resultaten 2019 en Begroting 2020

Vorige pagina

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1024x549.png

Toelichting op de begroting voor 2020

A  Administratie en Organisatie
De uitgaven voor A, Administratie en Organisatie, zijn toe te delen aan de kosten van de projecten B tot en met N, afhankelijk van de mate waarin zij voor die projecten nodig zijn.
Kosten op gelijkblijvend tot licht stijgend nivo

B  Lange Land ziekenhuis
Tariefverhoging met € 5 per dagdeel inzet gerealiseerd

C  Verpleeghuizen
Kosten op gelijkblijvend niveau

D  Dienstencentra
Kosten wat verhoogd voor meer onderling overleg

E  Telefooncirkels
Kosten op gelijkblijvend niveau

F  Begeleiding na Ontslag
Kosten nu op operationeel niveau

G  Levensboeken
Geen specifieke, structurele vergoeding gevonden

H  Vervoerservice
Sterke toename in ritten heeft tot extra investering geleid, zal zich in 2020 nog verder doorzetten
Regeling vergoeding van ritten naar dagopvang overgenomen van individuele chauffeur met grote geldstromen tot gevolg

J  Manteldienst Licht
Opstart van een levensvatbare pilot nog niet in zicht. Gemeente is zeer positief maar heeft handen nog te vol aan herstructurering vrijwilligersondersteuning. Planning en kosten voorlopig onzeker.

K  Boodschappendienst
Project gestart, nog geen duidelijkheid over normaal kostenniveau. Opbouw klantenkring nog in beginfase.

P  Bijdragen
Gemeente draagt bij voor kosten extramurale projecten

 

Vorige pagina