Schrijvers levensboeken

Het project Levensboeken richt zich op individuele ouderen (vertellers) die kampen met eenzaamheidsproblemen en/of op ouderen die het fijn vinden om hun levensverhaal met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier te zetten.

Het maken van een levensboek levert niet alleen een bijdrage aan het opheffen van eenzaamheid maar het is ook een handig hulpmiddel voor bijvoorbeeld familieleden, kennissen, vrienden, buren, mantelzorgers en professionals in de thuiszorg. Op die manier kan men meer informatie verkrijgen over de persoon aan wie zij (in)formele hulp bieden.

Wilt u ook een levensboek schrijven, spreekt en schrijft u goed Nederlands en bent u geïnteresseerd in het verhaal van mensen, maak gebruik van het contactformulier.