Startbijeenkomst SamenSterker

      Geen reacties op Startbijeenkomst SamenSterker

In de tweede helft van januari zal er een startbijeenkomst worden georganiseerd voor het team SamenSterker. Het team bestaat vooralsnog uit 6 mensen van Gilde Zoetermeer, Waterbuurtvereniging en  UVV Zoetermeer. Voor 2020 hebben we 3 speerpunten:

 • Participatie in de klankbordgroep voor ZoetermeerVoorElkaar.nl en ZoetermeerWijzer.nl
  De ZoetermeerWijzer moet gaan fungeren als de Sociale Kaart van Zoetermeer. Daarvoor is het belangrijk dat elke vrijwilligersorganisatie in Zoetermeer ervoor zorgt dat de gegevens over de betreffende organisatie correct, volledig en actueel zijn. ZoetermeerVoorElkaar wordt de nieuwe Vraag en Aanbod site voor alle vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. Hier moeten alle vacatures voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer te vinden zijn. Het is ook het centrale hulpmiddel voor de decentrale inlooppunten. Vrijwilligers van SamenSterker gaan participeren in de klankbordgroep voor beide systemen om zo enerzijds de gemeente te voorzien van feedback vanuit de gebruikers en anderzijds (potentiële) gebruikers te ondersteunen.
 • Een cursus Teamdesk
  Teamdesk is het platform, waarop de Relatie Beheer Systemen van Gilde Zoetermeer en UVV Zoetermeer zijn gebouwd. De cursus Teamdesk wordt verzorgd door Ton Jense. De cursisten komen wekelijks bij elkaar. Het doel is om eind dit jaar tenminste 3-4 mensen beschikbaar te hebben die – uiteraard op verzoek van de betreffende organisatie – zelfstandig aanpassingen kunnen doorvoeren in beide systemen.
 • Een cursus WordPress
  WordPress is een zgn. Content Management Systeem dat veel organisaties gebruiken om hun website te maken en te onderhouden. Ook hier gaat het erom aan het eind van 2020 een aantal mensen te hebben die een website in WordPress in de lucht kunnen houden…
  Deze cursus kan eventueel door Ton Jense worden verzorgd, maar we zouden deze ook kunnen uitbesteden.

Wil je meedoen?
Je kunt je aanmelden bij Ton Jense via 06-48068359

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *