Stedelijke Projecten

Een verslag van onze coördinator Stedelijke Projecten, Piet Bots:

 

Begeleid Vervoer
Onze vrijwilligers zorgen voor het vervoer van mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen naar dokter, apotheek, ziekenhuis e.d. De vrijwilligers begeleiden hen desgewenst ook bij die bezoeken en blijven in beginsel wachten. 

Afbeeldingsresultaat voor begeleid vervoer

Het Begeleid vervoer project is hoofdzakelijk gericht op ritten binnen Zoetermeer of naar bestemmingen in de directe omgeving van Zoetermeer. 

De klanten van Begeleid Vervoer betalen de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit. Deze vergoeding is binnen de stad gesteld op € 6,-. Daarbuiten €0,45 per kilometer.
Het ging erg goed met Begeleid Vervoer in 2018:

In het jaarverslag over 2017 maakten we al melding van een drastische verbetering die begin 2018 was ingezet. In de loop van het jaar bleek die stijgende lijn stevig door te zetten. Werden in 2017 in totaal 820 ritten gereden, In 2018 bleef de teller pas op 2.238 ritten steken. Dat is ruim 2,5x zoveel!
En…. de groeistuip lijkt nog steeds niet voorbij: In dit tempo gaan we voor 2019 opnieuw een flink stuk hoger uitkomen…

Multiple Sclerose 
De vrijwilligers in het Multiple-Sclerose-project organiseren en leiden de gespreksgroepen voor MS-patiënten. Op verzoek worden deelnemers ook thuis bezocht.  
Ook wordt er éénmaal per jaar een informatieavond georganiseerd over bv. ergotherapie of fysiotherapie. Verder worden er in het Ziekenhuis op de laatste dinsdagmiddag van de maand informatiebijeenkomsten gehouden voor patiënten, partners en belangstellenden.  
De UVV werkt in dit project nauw samen met de MS-vereniging.  

Afbeeldingsresultaat voor telefooncirkels
Telefooncentrale van Palet Welzijn

Telefooncirkels
De Zoetermeerse telefooncirkels is een samenwerkingsverband met het Nederlandse Rode Kruis en Palet Welzijn. Deelnemers aan de telefooncirkels hebben dagelijks ( 7 dagen per week) contact met elkaar. Hierdoor wordt ook hun aanwezigheid  gecontroleerd. De taak van onze vrijwilligers is om als gastvrouw/gastheer de telefooncirkel te begeleiden.

 

Zij besteden aandacht aan o.a. verjaardagen van de deelnemers, maar ook wanneer iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis of moet revalideren in een verpleeghuis. Met regelmaat wordt een bezoek gebracht bij de deelnemers van de cirkel. Als zich problemen voordoen in een cirkel worden zij ook als eerste door Palet Welzijn gebeld.

 

Uw Verhaal Verteld (Levensboeken) 
Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die hun levensverhaal graag met behulp van een vrijwilliger (schrijver) op papier willen zetten. Al pratende worden herinneringen opgehaald en deze worden in woord en beeld door de schrijver vastgelegd in een boek. Zo wordt aan het leven van de oudere een nieuwe betekenis toegevoegd. Het samen maken van een levensboek kan een bijdrage leveren tegen eenzaamheid en het boek is een waardevolle herinnering niet alleen voor de verteller maar ook voor eventuele (klein)kinderen of overige familieleden.
In 2018 zijn 5 afgeronde levensboeken uitgereikt. 

Afbeeldingsresultaat voor begeleiding na opname

Begeleiding na Opname 
Het project is opgezet om kwetsbare ouderen na hun opname in het ziekenhuis of zorgpension voor een vastgestelde periode te laten begeleiden door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilliger (UVV). Doel is hen zo snel mogelijk in hun normale doen terug te brengen en te bereiken dat ze door dat steuntje in de rug weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.  

Begeleiding kan daarbij aanvullend zijn op via de WMO geïndiceerde professionele thuishulp en zorg.  

Waar nodig kunnen de vrijwilligers ook met inschakeling van Plicare of praktijkverpleegkundigen een signaalfunctie vervullen om professionele thuishulp en zorg te bewerkstelligen. In 2018 zijn 42 (2017:20) aanmeldingen ontvangen, die in behandeling zijn genomen