Verpleeg- en verzorgingshuizen

De projecten in de verpleeg- en verzorgingshuizen gingen in 2018 gewoon door. Een verslag van onze coördinator Anja Laterveer:

Bij het project Activiteiten in Buytenhaghe,  Monteverdi  en Vivaldi assisteren onze vrijwilligers bij diverse activiteiten zoals bingo, muziekavond, rad van avontuur e.d. Zij voorzien de deelnemers voorafgaande aan de activiteit en in de pauze van koffie/thee en soms een hapje. Bewoners die niet op eigen gelegenheid kunnen komen worden gehaald, begeleid en na afloop weer teruggebracht. De zaal wordt na afloop weer op orde gebracht. Maar bovenal gaat het natuurlijk ook om het sociale contact voor de bewoners als ook voor de vrijwilligers onderling. 

Op 26 april 2018 dacht Kitty Duquesnoy gezellig met een vriendin naar een modeshow van een bekend modehuis te gaan. Kitty, al meer dan 35 jaar als UVV vrijwilliger actief in – en eerste aanspreekpunt van-  de evenementengroep in de verpleeghuizen Vivaldi en Monteverdi, wist niet dat ze deze dag een lintje zou krijgen. Ze werd dus met een smoes meegetroond naar het Stadstheater waar de uitreiking zou plaatsvinden. Het drong lange tijd niet tot haar door dat er iets meer aan de hand was dan een modeshow. En daar kwamen opeens haar man, zoon, vrienden en haar collega-vrijwilligers van het evenementen team voor Monteverdi en Vivaldi. En toen begon het haar te dagen: zou het dan toch…….? Zou ze een lintje krijgen?

En ja hoor, niet heel veel later werd ze -samen met nog een tiental andere Zoetermeerse vrijwilligers- door Burgemeester Aptroot gehuldigd als “Lid in de orde van Oranje-Nassau”.

Op één ochtend in de week leest een vrijwilliger de krant of een ander interessant artikel voor ten behoeve van zo’n 4 of 5 bewoners van Vivaldi.  


Aan een rolstoel gebonden bewoners in Buytenhaghe, Vivaldi en Monteverdi  worden één keer in de week opgehaald voor een wandeling in de omgeving van de huizen. Bij terugkomst drinken we nog een kopje koffie of thee en daarna brengen we de bewoners weer terug naar de afdelingen. Soms lopen de vrijwilligers ook wel met de bewoners naar het winkelcentrum. Elke vrijwilliger wandelt met één bewoner. Meestal maken de vrijwilligers 2 keer een wandeling op één dag. 

Voor de bewoners van Verpleeghuis Monteverdi stond er een (gedeeltelijke) verhuizing op stapel. Het nieuwe pand van “de Boomgaerd” in Meerzicht kreeg steeds verder vorm en werd uiteindelijk op 12 november 2018 officieel in gebruik genomen. Er vertrokken ruim 60 bewoners.

Door die verhuizing werd de bewonersgroep die op dinsdagmiddag mee uit wandelen ging flink kleiner.

Woonzorgcentrum Buytenhaghe kreeg te maken met diverse interne verbouwingen waardoor er nogal wat verschuivingen en -al dan niet tijdelijke- verhuizingen plaatsvonden.

Het leek er zelfs op dat er minder bewoners waren overgebleven. Helaas liep ook het aantal vrijwilligers terug. Niet alleen door vertrek naar een betaalde baan of naar ander vrijwilligerswerk maar jammer genoeg ook door ziekte en zelfs overlijden. In december overleed één van de wandelvrijwilligsters van het eerste uur: Ted van der Bol.

Elke ochtend, behalve op zondag, staan er twee vrijwilligers in ’t Winkeltje in Buytenhaghe. De bewoners kunnen daar terecht voor hun dagelijkse boodschappen. Sociaal contact speelt hierbij een belangrijke rol.