Verpleeg- en verzorgingshuizen

In Buytenhaghe, Monteverdi, Magnolia en Vivaldi assisteren vrijwilligers o.a. bij de volgende activiteiten:

Anja Laterveer
  • Wandelen (al dan niet met een rolstoel) met bewoners
  • Assisteren bij activiteiten (zoals bingo, muziekavond, etc.)
  • Assisteren als gastvrouw/heer bij de open tafels
  • Evenementen/koffieconcerten
  • Voorlezen aan bewoners– Huiskamerproject

Meer informatie over bovenstaande projecten en activiteiten kun je
verkrijgen via het contactformulier.
Coördinator: Anja Laterveer