Jaarverslag 2017 – Verslag coördinator Lange Land Ziekenhuis

InhoudsopgaveVorig artikel: Verslag KascommissieVolgend artikel: Dienstencentra

 Algemeen
In 2017 is door een aantal vrijwilligers uit de diverse projecten incidentele activiteiten uitgevoerd:

  • Patiënttevredenheidsonderzoeken bij Radiologie, de bloedafname (zowel locatie LLZ als Stadshart) en de OK.
  • Ondersteuning bij de Open Dag
  • Begeleiding Sinterklaas op zijn ronde door het ziekenhuis
  • Kinderafdeling, de hal en de Toneelzaal in kerstsfeer gebracht
  • Kerstballen verkocht voor de actie van de stichting Vrienden van het Lange Land (geldinzameling voor het opknappen en gezellig maken van de verlosafdeling)

Fysiotherapie
De vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele vrijwilligers hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling, het assisteren bij de jaarlijkse technische check van rolstoelen, het brengen van loophulpmiddelen naar patiënten e.d. Ook de vrijwilligers van de hartrevalidatie vallen onder dit project . Hun activiteiten(2x per maand) bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen.

Gastvrouwen
Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje . Zij hebben ook de taak om patiënten die lid zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.
Het bestaansrecht van deze taken komt steeds meer onder druk te staan: patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis waarmee de activiteiten van de gastvrouwen ook afnemen.

Host-Hostess
In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 16.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn. Ook begeleiden de vrijwilligers poliklinische patiënten met een medisch dossier van de ene poli naar de andere.

Gastvrouw Spoed Eisende Hulp
Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje
met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan.
Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen.

Operatiekamer KNO
Op de KNO poli waar op dinsdag, woensdag en vrijdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers kinderen en hun ouders vooraf en na afloop van de ingreep.

Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen
Het aanbieden van activiteiten aan ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. In 2017 is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.
In 2017 bleef het project redelijk lopen hoewel er toch weer enkele vrijwilligers zijn afgehaakt vanwege onvrede over de gang van zaken rond het proces van aanbod van patiënten door het verpleegkundig personeel.De vrijdagochtend blijft een probleem door een andere oorzaak: veel mensen worden ontslagen en er vinden in principe op die dag geen nieuwe opnames plaats.

InhoudsopgaveVorig artikel: Verslag KascommissieVolgend artikel: Dienstencentra