Verslag Coördinator LLZ en RHOC

Vorig artikel: Mooie stad achter de duine….InhoudsopgaveVolgend artikel: Vette pech

Algemeen

Een verslag van Lidy Pronk, coördinator Lange Land Ziekenhuis en Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Ook in 2022 waren er in het Lange Land Ziekenhuis (LLZ) en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) nog steeds maatregelen rondom Covid nodig en zijn de gastvrouwen van de verpleegafdelingen en de vrijwilligers van de Huiskamer later in dat jaar pas weer gestart met hun werkzaamheden.

De werkoverleggen met de vrijwilligers van de verschillende groepen binnen het ziekenhuis en het RHOC hebben daardoor maar één keer plaatsgevonden in plaats van de afgesproken tweemaal per jaar.

Lunches in het kader van het “tientjesproject” hebben gelukkig weer, zonder het tonen van bewijs van vaccinatie, met alle groepen van het ziekenhuis en het RHOC plaatsgevonden.

Vanaf augustus dragen de vrijwilligers speciale kleding die door het ziekenhuis wordt uitgeleend. Zo zijn zij goed zichtbaar voor het personeel en de patiënten/bezoekers. Deze kleding bestaat uit een blouse en sjaal voor de dames en een overhemd en stropdas voor de heren. Op de blouse en het overhemd is met grote letters het woord “Vrijwilliger” geborduurd. Daaronder dragen zij een eigen donkere broek.

Op 31 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de coördinator UVV-vrijwilligers en de voorzitter van de UVV met de interim-directeur en de manager Gasten service en Interne services over voor de UVV belangrijke zaken binnen het ziekenhuis.

Vrijwilligers werkzaam in het Langeland Ziekenhuis (LLZ):

  • Operatiekamer KNO (OK/KNO)

Op de OK/KNO, waar op dinsdag en donderdag (vanaf 7:30 uur) kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen aan hun oren en amandelen, assisteren vrijwilligers ouders met hun kinderen vooraf en na afloop van de ingreep.  De vrijwilligers van de OK/KNO hebben in het begin van het jaar nog wel met een mondneusmasker gewerkt.

  • Spoed Eisende Hulp (SEH)

Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan. Dit alles om het vaak lange wachten te veraangenamen. Zeven dagen per week zijn er twee vrijwilligers aan het werk van 12.00 tot 16.00 uur en twee vrijwilligers van 16.00 tot 20.00 uur.    

Bij de SEH zijn de vrijwilligers weer met z’n tweeën gaan werken. Wel is de SEH van 1 augustus tot 1 oktober van dinsdag- tot en met vrijdagochtend gesloten geweest i.v.m. een tekort aan SEH-artsen. Daardoor is een aantal vrijwilligers tijdelijk gestopt met hun werkzaamheden en andere vrijwilligers konden voor die periode worden herplaatst binnen de SEH.

Elders in dit jaarverslag treft u een interview aan met een vrijwilliger bij de SEH.

  • Hostessbalie

In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens (tot 12.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn.

De vrijwilligers van de hostessbalie hebben tot 15 april in de ochtend en de middag    achter de screeningsbalie gestaan. Na opheffing van de meeste coronamaatregelen hebben de vrijwilligers weer hun gewone werkzaamheden opgepakt. In mei is er een nieuwe verrijdbare hostessbalie gekomen. Deze staat in de centrale hal voor de trap in plaats van de oude hostessbalie die was weggestopt achter de trap. 

  • Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen

De vrijwilligers bieden activiteiten aan kwetsbare ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. Ook is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.
De vrijwilligers van het huiskamerproject zijn na twee jaar in mei weer gestart. In eerste instantie nog wel met een mondneusmasker maar na verloop van tijd was dat niet meer nodig.

  • Gastvrouw

Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje. Zij hebben ook de taak om patiënten, die donateur zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen of een fruitmand te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.

De gastvrouwen zijn vanaf half februari weer gestart met hun werkzaamheden. In eerste instantie nog wel met een mondneusmasker maar na verloop van tijd was dat niet meer nodig.

  • Begeleider Patiëntenvervoer


Dit is een nieuwe functie en op 21 november van start gegaan. De vrijwilligers begeleiden samen met een verpleegkundige patiënten naar de OK en/of Radiologie. Ook verrichten zij eenvoudige klusjes op de verpleegafdeling.

Vrijwilligers werkzaam in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC).

  • Vervoer patiënten

Deze werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van patiënten van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie en weer terug naar de verpleegafdeling. Wanneer de vrijwilligers dat willen kunnen zij aansluitend hun werkzaamheden rond lunchtijd de serviceassistenten helpen met het vervoeren van patiënten naar de lounge voor de lunch. Tijdens de lunch kunnen zij dan een praatje maken met de patiënten en eventueel helpen met het snijden van het brood o.i.d.

  • Assistentie diner
    Deze vrijwilligers ondersteunen de serviceassistenten met het vervoeren van patiënten naar de lounge voor het diner.  Ook dan kunnen zij een praatje maken met de patiënten en waar nodig hen helpen.
Vorig artikel: Mooie stad achter de duine….InhoudsopgaveVolgend artikel: Vette pech