Verslag van de Penningmeester

Financiële verantwoording 2023

De boekhouding van 2023 is op een rijtje gezet. Hieronder vind je een overzicht van de huidige stand van zaken.


Financiële verantwoording 2023

Balans per 31 december 2023

De bovenstaande cijfers laten zien dat UVV Zoetermeer een gezonde financiële basis heeft. In 2024 vieren we ons 50-jarig jubileum. In de begroting is daarvoor een flink bedrag gereserveerd. Een uitgave, die we doen om onze (oud)vrijwilligers voor al die jaren te bedanken en extra in het zonnetje te zetten en die we ons, gezien onze vermogenssituatie, ook kunnen permitteren.

Getekende verklaring van Decharge

Getekende verklaring van Decharge 2023