Jaarverslag 2017 – Verslag van de penningmeester

InhoudsopgaveVorig artikel: verslag van het secretariaatVolgend artikel: Balans per 31-12-2017

Er gebeurde in 2017 op financieel gebied erg veel, zelfs voornamelijk plezierige zaken! Dat is wel even anders dan in voorgaande jaren toen we steeds op onze reserves inteerden.

In 2017 hebben we veel vrijwillige bijdragen gekregen, voor begeleid vervoer, van de bazaar Petuniatuin (€400), van de handwerkclub Gondelkade €200), zomaar, samen ruim €1.000.

Het Tientjes-project had in 2017 de ruimste belangstelling ooit met alles bij elkaar net geen 200 smikkelaars. 

We wonnen ook een prijs van €2.000 voor ons innovatief benaderen van de Witte Vlekken die ontstonden door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat via die wet niet alles  door professionele zorg  kan worden afgedekt, is uit ons onderzoek gebleken. UVV probeert daar nu iets voor te regelen in die gevallen dat je niet voor professionele hulp in aanmerking komt en er niemand in de buurt is die het voor je kan doen.  Natuurlijk samen met andere organisaties die op dit gebied ook diensten aanbieden. Dat heeft Gemeente Zoetermeer tot hun (en ons) genoegen erkend en daarom positief gereageerd op ons verzoek hiervoor subsidie te geven. Die €6.560 zullen we daar goed voor kunnen gebruiken. 

Eén van de uitgaven die we nu kunnen doen is voor het lidmaatschap van het nieuwe FORUM. Dat moet de samenkomst plek worden binnen Zoetermeer  waar we in verbinding met collega-organisaties onze diensten aan burgers kunnen aanbieden en vrijwilligers kunnen werven.  

De innovatiesubsidie die wij via de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) krijgen, is in 2016 en 2017 blijkbaar goed besteed. Ons verzoek om de subsidie voor de opzet van de Manteldienst Licht in 2018 te verhogen tot €15.000 is namelijk vlot goedgekeurd. ZoSamen zal in de loop van 2018 de trekkersrol van de UVV voor dit grote project overnemen. Zij zullen ook bijdragen van o.a. Fonds1818 vragen voor financiering van de verdere opzet in de komende jaren. 

Met Palet Welzijn is in 2017 een nieuwe overeenkomst aangegaan. Deze biedt Palet meer duidelijkheid over de inzet van onze vrijwilligers en ons een betere dekking van onze vrijwilligerskosten.   

Toch ook nog een  minder puntje: een rente van 0,01% op onze reserves, daar kan je natuurlijk niet echt vrolijk van worden. 

2017 toont op papier weliswaar een verlies, maar dat is vooral te wijten aan het boekhouden in het kasstelsel: alleen wat in een jaar betaald en ontvangen is telt dan mee, niet openstaande declaraties zoals de bijdrage over 2017 van het LLZ. We hebben eind 2017 geen schulden, reëel gezien zijn we dus netjes rondgekomen. De begroting voor 2018 toont prima mogelijkheden om de plannen met onze projecten waar te maken.  

InhoudsopgaveVorig artikel: verslag van het secretariaatVolgend artikel: Balans per 31-12-2017