Verslag van het secretariaat

Liesbeth Mallee Secretaris UVV Zoetermeer

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer bestond in 2021 uit voorzitter, secretaris, penningmeester en communicatiemedewerker en 3 coördinatoren.
Per 1 mei 2021 nam Hans Otten afscheid als Penningmeester. Wij vonden gelukkig snel een goede opvolger in Herman van der Kleij.

Vergaderfrequentie bestuur
Het algemeen bestuur kwam in 2021 vrijwel elke maand bijeen. Dit gebeurde grotendeels via online vergaderingen met Zoom. Slecht 2 keer konden we bijeenkomen in de Bouwschuur.

Zaken die de revue passeerden in 2021
Het jaar werd gekleurd door de Corona pandemie.
Helaas konden de Nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarvergadering niet plaatsvinden. Het Jaarverslag 2020 werd daarom weer digitaal aan de vrijwilligers aangeboden.

De jaarlijkse koersdag van het bestuur hebben we in oktober gelukkig wel kunnen houden.

UVV Zoetermeer heeft deelgenomen aan een aantal werkgroepen onder de vlag van de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning. Onze voorzitter Piet Bots nam deel aan de werkgroep CIP (Cliënt informatie punt), Ton Jense versterkte de werkgroep Communicatie en Liesbeth Mallee verzorgde met de werkgroep Vrijwilligerswaardering een presnetje voor alle vrijwilligers in Zoetermeer. In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december werden bijna 8000 waterflessen met een boodschap van Zoetermeer voor Elkaar verspreid onder de vele vrijwilligersorganisaties in onze stad.

Omdat onze Nieuwjaarsbijeenkomst niet door zou kunnen gaan hebben alle vrijwilligers weer een kerstpakket ontvangen. Deze kerstpakketten zijn door onze chauffeurs van Begeleid Vervoer rondgebracht.

Vrijwilligers

Aantallen en mutaties 2021

Aantallen
Begin 2021 zijn de vrijwilligers van de Corona Boodschappendienst geïntegreerd in onze vrijwilligersadministratie. In dit bestand was nog een aantal vrijwilligers geregistreerd dat niet meer actief was. Hierdoor wijkt het aantal op 1 januari 2021 af van het aantal dat in het jaarverslag 2020 werd genoemd. Per 1 januari 2021 waren er 324 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting en per 31 december 2021 waren dat er 251.

 Mutaties vrijwilligers
In 2021 zijn er 127 vrijwilligers (voornamelijk van de Corona Boodschappendienst) uitgeschreven en werden er 54 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.
6 vrijwilligers die in 2021 begonnen zijn in hetzelfde jaar weer gestopt.

De  samenstelling en leeftijd van onze vrijwilligers
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 72% nog steeds ruim in de meerderheid. Toch kunnen de taken ook uitstekend door mannen vervuld worden. Zoals bijvoorbeeld bij Begeleid Vervoer, de boodschappendienst, het rolstoelwandelen bij Buytenhaghe, Vivaldi en Magnolia en de diverse werkzaamheden in het LangeLand Ziekenhuis.

De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2021 geeft het volgende beeld:

Jubilarissen
Het jaar 2021 heeft weer een groot aantal jubilarissen opgeleverd. Aan alle jubilarissen werd een kaart gestuurd in de maand van het jubileum. Omdat door Corona de  Nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang kon vinden werd in januari 2022 aan de overige 25 jubilarissen persoonlijk een VVV-bon overhandigd.