Verslag van het secretariaat

Vorig artikel: KilometervreterInhoudsopgave Volgend artikel: Van Doerak tot dirigent

Liesbeth Mallee Secretaris

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling
Zoetermeer bestond in 2022 uit
– Piet Bots (Voorzitter en extramurale diensten)
– Liesbeth Mallee (Secretaris)
– Herman van der Kleij (Penningmeester)
– Ton Jense (Communicatie en PR, automatisering)
– Marian Landers (Coördinator Dienstencentra)
– Lidy Pronk (Coördinator Ziekenhuis)
– Hicham Bouzidi (tot 1-4-2022 Coördinator Verpleeghuizen en Buytenhaghe,
m.i.v. 1-9-2022 Coördinator Busvervoer)

Vergaderfrequentie bestuur
Het algemeen bestuur kwam in 2022 maandelijks bijeen, in januari en februari nog via Zoom, maar met ingang van maart konden we weer fysiek bijeenkomen in de Bouwschuur.

Zaken die de revue passeerden in 2022
Helaas kon vanwege de lock-down i.v.m. Corona de Nieuwjaarsbijeenkomst niet plaatsvinden.
324.230 afbeeldingen voor lockdown: afbeeldingen, stockfoto's en vectoren | Shutterstock De coördinatoren bezochten de jubilarissen daarom in januari en brachten persoonlijk onze waardering over met een VVV-cadeaubon.

Per 1 april 2022 werden alle activiteiten in de Verpleeghuizen en Buytenhaghe overgedragen aan Wel Thuis van Palet Welzijn. Daarmee gingen ook de 33 vrijwilligers over.

Op 30 mei verwelkomden we onze vrijwilligers weer bij een uitgebreide Lentebijeenkomst in het Atrium van de Gondelkade. Het Jaarverslag 2022 was digitaal aan de vrijwilligers aangeboden.

In het derde kwartaal werd een nieuwe dienst opgezet, het vervoer met busjes van ouderen met dementie naar het ontmoetingscentrum BuytenThuis.

Er werd een overeenkomst met Vierstroom gesloten, er werden vrijwilligers geworven die een uitgebreid introductieprogramma kregen en er werd een planningssysteem gebouwd om de vrijwilligers in te kunnen roosteren. Op 2 januari 2023 werden de eerste ritten gereden.

Ook in het derde kwartaal werd met een nieuwe activiteit aangesloten bij de Grijze Reigâhs in Den Haag. Vrijwilligers maken het mogelijk dat oudere fans de thuiswedstrijden van ADO bij kunnen wonen.

UVV Zoetermeer heeft ook in 2022 actief deelgenomen aan een aantal werkgroepen onder de vlag van de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning. Onze voorzitter Piet Bots nam deel aan de werkgroep CIP (Cliënt informatie punt), Ton Jense en Janny van de Luijtgaarden versterkten de werkgroep Communicatie en Liesbeth Mallee verzorgde met de werkgroep Vrijwilligerswaardering een presentje voor alle vrijwilligers in Zoetermeer. In het kader van de Nationale Vrijwilligers dag op 7 december werden 8000 duurzame chocoladerepen met een boodschap van Zoetermeer voor Elkaar verspreid onder de vele vrijwilligersorganisaties in onze stad.

Ook namen we deel aan netwerkactiviteiten en leercirkels van Zoetermeer voor Elkaar.

Alle vrijwilligers hebben begin december weer een kerstpakket ontvangen. Deze kerstpakketten zijn door onze chauffeurs van Begeleid Vervoer rondgebracht.

Vrijwilligersaantallen en mutaties 2022
Per 1 januari 2022 waren er 252 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting en per 31 december 2022 waren dat er 205.

In 2022 zijn er 113 vrijwilligers uitgeschreven en werden er 66 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.
23 Vrijwilligers die in 2022 begonnen zijn in hetzelfde jaar weer gestopt.

Vrijwilligers – Samenstelling en leeftijd
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 64% nog steeds ruim in de meerderheid.

Toch worden steeds meer taken ook door mannen vervuld worden. Zoals bijvoorbeeld bij Begeleid Vervoer,de boodschappendienst en de diverse werkzaamheden in het LangeLand Ziekenhuis.

De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2022 geeft het volgende beeld:

LeeftijdscategorieAantal vrijwilligersPercentage
18 t/m 29 jaar94%
30 t/m 49 jaar2713%
50 t/m 69 jaar9245%
70 jaar en ouder7738%

 

Jubilarissen
Het jaar 2022 heeft weer een groot aantal jubilarissen opgeleverd. De jubilarissen werd een kaart gestuurd in de maand van het jubileum. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12  januari 2023 werden de volgende jubilarissen extra in het zonnetje gezet.

NaamProject / functieAantal jaren
Afra Snel-VredevoortHostessbalie10
Bea NoltenOperatiekamer KNO10
Ina AertssenHostessbalie10
Ina van Put-BergsmaHobbyclub10
Agnes Cramer-RomaniWandelen (tot 1-4-2022)
Activiteiten (tot 1-4-2022)
10
Jack KornaatWandelen (tot 1-4-2022)10
Joke Paans-DuijndamWandelen (tot 1-4-2022)10
Trees van WezelTelefooncirkels15
Ria MonsieursTelefooncirkels20
Riekje GuijkenLange Land Ziekenhuis25
Thea Blankespoor – SmallenburgOpen Tafel Petuniatuin30
Kitty Duquesnoy – MondriaanTelefooncirkels40

Overleden
Helaas zijn in 2022 3 vrijwilligers overleden.
Hannie van Dijck-Eijkman (†18-3-2022)
Jaap Buis (†20-6-2022)
Francis Rietbroek (†6-12-2022)

 

Vorig artikel: KilometervreterInhoudsopgave Volgend artikel: Van Doerak tot dirigent