Verslag van het Secretariaat

In het verslag van het secretariaat beschrijven we de structuur van het bestuur, ons vrijwilligersbestand en belangrijke gebeurtenissen die een indruk op deze structuur hebben achtergelaten.


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer bestond in 2023 uit:

 • Piet Bots (Voorzitter)
 • Liesbeth Mallee (Secretaris)
 • Herman van der Kleij (Penningmeester tot 1 juli 2023)
 • Erik Bijker (Penningmeester vanaf 1 juli 2023)
 • Ton Jense (Communicatie en PR, automatisering)
 • Marian Landers (Coördinator Dienstencentra)
 • Lidy Pronk (Coördinator Ziekenhuis)
 • Hicham Bouzidi (Coördinator Busvervoer)
 • Ineke Damen (Coördinator Fietsmaatjes vanaf 18 oktober 2023)
Header UVV Zoetermeer logo oud

Vergaderfrequentie bestuur
Het algemeen bestuur kwam in 2023 maandelijks bijeen, elke derde dinsdag van de maand.


Algemene zaken

Zaken die de revue passeerden in 2023

 • Er werden in 2023 twee bijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd.
 • 12 januari 2023 werd het nieuwe jaar ingeluid met de Nieuwjaarsbijeenkomst, waar 12 jubilarissen in het zonnetje werden gezet.
 • Op 22 juni verwelkomden we onze vrijwilligers weer bij een uitgebreide Zomerbijeenkomst in het Atrium van de Gondelkade. Het Jaarverslag 2022 werd digitaal aan de vrijwilligers aangeboden.
 • In het derde kwartaal werden de eerste plannen gesmeed voor een nieuwe dienst: Fietsmaatjes. Daarvoor werd in oktober 2023 Ineke Damen als coördinator aangetrokken. In november vond de eerste training door Fietsmaatjes.nl plaats.
Fietsmaatjes Zoetermeer Logo Nieuw UVV

UVV Zoetermeer heeft ook in 2023 actief deelgenomen aan een aantal werkgroepen onder de vlag van de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning. Onze voorzitter Piet Bots was ook in 2023 een actief lid van de Stuurgroep en nam deel aan de werkgroep Kennisdeling en Informele Hulp. Ton Jense versterkte de werkgroep Communicatie en Liesbeth Mallee verzorgde met de werkgroep Vrijwilligerswaardering een presentje voor alle vrijwilligers in Zoetermeer. In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december werden 8500 feestelijk verpakte tubes douchegel van Weleda met een boodschap van Zoetermeer voor Elkaar verspreid onder de vele vrijwilligersorganisaties in onze stad.

Ook namen we deel aan netwerkactiviteiten en leercirkels van Zoetermeer voor Elkaar.

Zoetermeer Voor Elkaar

Alle vrijwilligers hebben begin december weer een kerstpakket ontvangen. Deze kerstpakketten en de presentjes van de gemeente zijn door onze chauffeurs van Begeleid Vervoer rondgebracht.


Vrijwilligers

Aantallen
Per 1 januari 2023 waren er 207 vrijwilligers aangesloten bij onze stichting, per 31 december 2023 waren dat er 219.

Mutaties vrijwilligers
In 2023 zijn er 51 vrijwilligers uitgeschreven en werden er 63 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.
16 vrijwilligers die in 2023 begonnen zijn in hetzelfde jaar weer gestopt.

De samenstelling en leeftijd van onze vrijwilligers
De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand met 64% nog steeds ruim in de meerderheid.
Toch worden steeds meer taken ook door mannen vervuld, zoals bijvoorbeeld bij Begeleid Vervoer, de boodschappendienst en bij diverse werkzaamheden in het HagaZiekenhuis Zoetermeer.

De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2023 geeft het volgende beeld:

LeeftijdscategorieAantal vrijwilligersPercentage
18 t/m 29 jaar94%
30 t/m 49 jaar2210%
50t/m 69 jaar11151%
70 jaar en ouder7735%

Jubilarissen

Het jaar 2023 heeft weer een groot aantal jubilarissen opgeleverd. De jubilarissen werd een kaart gestuurd in de maand van het jubileum. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari 2024 werden de volgende jubilarissen extra in het zonnetje gezet:

NaamProject/functieAantal jaren
Anja LaterveerGastvrouw Spoed Eisende Hulp – Woensdag10
Ankie van der Valk-LeepelUw Verhaal Verteld10
Anneke TeunissenBegeleid Vervoer –
Hobbyclub – Vrijdag
10
Eduard de BeerBegeleid Vervoer10
Geerte de BruinOperatiekamer KNO – Dinsdag
Begeleider patiëntenvervoer – Vrijdag
Begeleider patiëntenvervoer – Maandag
10
Henk ReijersBegeleid Vervoer10
Henny van den BroekOperatiekamer KNO – Dinsdag10
Jacques van der BurgBegeleid Vervoer10
Marian LandersCoördinator Dienstencentra10
Nelly PijpersHostessbalie – Woensdag10
Sonja BosHobbyclub – Vrijdag10
Anna BernabelaOpen Tafel Petuniatuin – Woensdag15
Kitty de KnegtGastvrouwen Verpleegafdelingen – donderdag15
Ine Havenaar – van der SpekGastvrouwen Verpleegafdelingen – Dinsdag20
Trudy LuiijfTelefooncirkels20
Lidy NasOpen Tafel Petuniatuin – Woensdag25
Thea van der Aar – StrikHandwerksoos Gondelkade – Donderdag25
Anneke Perluka – StellerHandwerksoos Gondelkade – Donderdag30

Overleden
Helaas is Mieke Riemens op 8 juni 2023 overleden.