Vertrouwenspersoon benoemd: Jan van de Graaf

      Geen reacties op Vertrouwenspersoon benoemd: Jan van de Graaf

Sociale veiligheid is binnen een vrijwilligersorganisatie als de UVV belangrijk zowel voor de vrijwilligers als voor de cliënten. Daarom kennen we binnen onze organisatie al een aantal maatregelen. Zo beschikken we over een aanstellingsbeleid, een gedragscode en een klachtenprotocol. Bij inschrijving van een nieuwe vrijwilliger vragen we bovendien altijd om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Dit maken we nu volledig met de aanwijzing van een vertrouwenspersoon. Daarmee voldoen we aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gratis VOG-regeling.

Vertrouwenspersoon aangesteld Jan de Graaf

Als vertrouwenspersoon van UVV Zoetermeer is benoemd Jan van de Graaf. Hij is op dit moment voorzitter van het Gilde Zoetermeer, geen bestuurslid of vrijwilliger bij onze organisatie en daarmee volstrekt onafhankelijk. Jan van de Graaf is bereikbaar op mobiele nr. 0653188483 of per mail: voorzitter@gildezoetermeer.nl .

Met een vertrouwenspersoon kan een vrijwilliger vertrouwelijke zaken bespreken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt naar oplossingsmogelijkheden, waarbij de oplossing volledig afhankelijk is van wat de melder wil. De melder houdt altijd zelf de regie, de vertrouwenspersoon weegt samen met de melder de opties af. In het algemeen schakel je de vertrouwenspersoon in, als je niet in staat bent of het je niet lukt om zelf of via je aanspreekpunt en/of bestuurslid het probleem aan te kaarten.

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. Binnen de rol van een vertrouwenspersoon wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van ongewenst gedrag: ongewenste omgangsvormen en niet integer handelen. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Niet integer handelen betreft zaken als integriteitsschendingen. Denk bijvoorbeeld aan diefstal of machtsmisbruik.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *