Voorwoord jaarverslag 2020

Terug naar de inhoudsopgave…

Evenals vorig jaar bieden wij ons jaarverslag 2020 in digitale vorm aan en ook nu zijn daarin korte verhalen opgenomen met ervaringen uit de dagelijkse praktijk van ons vrijwilligerswerk, naast vanzelfsprekend de vaste gezangen met de stand van zaken in onze diverse projecten, een aantal bestuurlijke ontwikkelingen en de balans en verlies- en winstrekening van onze stichting.

Het zal geen verbazing wekken dat we terugkijken op een heel bijzonder jaar. Het Coronavirus heeft niet alleen ons persoonlijk leven overhoop gegooid, maar heeft ook een reuze impact gehad op ons vrijwilligerswerk. Nadat we het jaar voortvarend van start waren gegaan, kwam begin maart ons vrijwilligerswerk nagenoeg volledig stil te liggen. Dat is voor een deel van onze projecten de rest van het jaar zo gebleven, maar waar dat mogelijk was, hebben we ons vrijwilligerswerk weer opgepakt. Natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht voor de veiligheid van klanten en vrijwilligers. Soms kon dat door extra hulpmiddelen te gebruiken, soms moesten we daarbij improviseren door het takenpakket dan wel de groepssamenstelling (tijdelijk) aan te passen.

In ieder geval wil ik namens het bestuur iedereen, die op welke wijze dan ook in 2020 actief is geweest, hartelijk danken voor zijn of haar durf en inzet. Voor degenen, die het afgelopen jaar niet in actie konden komen, herhaal ik wat ik eerder al heb gezegd: Voelt u zich daardoor absoluut niet bezwaard. Uw afwezigheid was en is alleszins begrijpelijk!

De keerzijde van zo’n crisis is, dat die ook weer nieuwe kansen oplevert en mooie nieuwe initiatieven voortbrengt. Zo heeft juist door Corona onze boodschappendienst een vlucht genomen met heel veel nieuwe vrijwilligers. We hebben een flink aantal klanten, die niet meer zelfstandig naar buiten konden of durfden, met een speciaal daartoe ontwikkeld veilig betaalsysteem tot op de dag van vandaag van boodschappen kunnen voorzien. Ook hebben we in de eerste lockdown een of meerdere keren telefonisch contact opgenomen met een aantal oudere cliënten om te informeren hoe het met hen ging en hen waar nodig hulp aan te bieden.

We zagen ook dat onder de vlag van “Zoetermeer voor Elkaar” juist door Corona heel goed samengewerkt werd tussen de Gemeente Zoetermeer en een aantal vrijwilligersorganisaties, waardoor we gezamenlijk aanbod van vrijwilligerswerk en hulplijnen konden communiceren en waar nodig cliënten snel naar elkaar konden doorverwijzen. Voor 2021 biedt dat volop perspectief op verdere samenwerking.

Flyer Hulp in Zoetermeer

Vooruitkijken blijft in deze tijden moeilijk. Er gelden op het moment dat ik dit schrijf onder de dreiging van de Britse variant de strengste door de overheid afgekondigde maatregelen tijdens de nu al bijna een jaar durende coronacrisis en ook het tempo van vaccineren, dat uiteindelijk toch de uitweg naar ons normale leven moet bieden, blijft ongewis. Toch hoop ik dat we ergens in de loop van 2021 weer kunnen terugkeren naar het leven, zoals we dat gewend waren, en dat ook onze vrijwilligerswerkzaamheden weer op oude voet kunnen worden hervat. Als het zover is doen we natuurlijk graag weer een beroep op jullie allemaal. Uiteraard zullen we als bestuur samen met onze aanspreekpunten jullie tussentijds op de hoogte houden van alle relevante nieuwe ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerkveld.

Voor nu is belangrijk dat iedereen gezond blijft. Ik wens al degenen, die ondanks alle beperkingen, nog steeds als vrijwilliger actief zijn en hun nek blijven uitsteken heel veel succes!

Namens het Bestuur,
Piet Bots Voorzitter

Hierna: Dankbaar voor alle goede zorg