Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord Jaarverslag 2023 UVV Zoetermeer

Het jaar 2023 was het eerste jaar na de coronacrisis zonder de beperkende maatregelen van de drie jaren daarvoor. Op dat gebied was het dus een stuk rustiger, maar op bestuurlijk gebied waren er veel veranderingen. Door vertrek of langdurige afwezigheid van enkele bestuursleden en aanspreekpunten in sommige projecten en binnen het bestuur hebben we een roerig jaar achter de rug. Het is goed om te zien dat er dan toch altijd mensen zijn, die opstaan en hun schouders eronder zetten, zodat zowel projecten als bestuurswerkzaamheden nagenoeg allemaal gewoon doorgang hebben kunnen vinden.

Dus veel hulde voor en dank aan degenen die zich extra hebben ingespannen om onze projecten in goede banen te leiden. Verderop in het jaarverslag leest u per project meer gedetailleerd hoe 2023 is verlopen.


Onze insteek is natuurlijk geweest om onze cliënten zo weinig mogelijk te hebben laten merken van onze interne strubbelingen, en dat is ons inziens gelukt. Onze activiteiten zijn over de hele linie op dezelfde voet doorgegaan of zelfs gegroeid. Uiteraard dankzij de geweldige inzet van al onze vrijwilligers in de projecten Begeleid Vervoer, Boodschappendienst, Open Tafel en Soos-en, Begeleiding na OpnameBusvervoer voor mensen met dementie en Grijze Reigâhs, Levensboeken, Telefooncirkels en alle activiteiten in het Orthopedisch Centrum en HagaZoetermeer Ziekenhuis. Over het ziekenhuis is er bij de transitie van LangeLand- naar HagaZiekenhuis in onze stad onzekerheid ontstaan over het verdwijnen van bepaalde afdelingen. Eén zekerheid houden we wel; vrijwilligers in het ziekenhuis zullen altijd nodig blijven.

Al deze projecten samen vormen een fantastisch palet aan vrijwilligerswerk, waar heel veel dankbare medebewoners van onze stad mee worden geholpen. Ik durf de stelling aan dat we een van de meer veelzijdige vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer zijn, die brede waardering oogst. Deze waardering ervaren we van onze cliënten tot collega-vrijwilligersorganisaties, van welzijnsorganisaties tot het Stadhuis.


Banner UVV Zoetermeer 50-Jarig Jubileum

In de afgelopen vijftig jaar (in 2024 vieren we ons vijftigjarig bestaan) hebben we laten zien een flexibele organisatie te zijn, die steeds in weet te springen op veranderende hulpvragen vanuit onze stad en die na een halve eeuw nog steeds springlevend is. Zodra we kansen zien, proberen we die te grijpen. Denk bijvoorbeeld de afgelopen jaren aan het opzetten van de boodschappendienst tijdens de coronacrisis, de nieuwe activiteiten in het orthopedisch centrum en meer recent het busvervoer voor Buytenthuis en van ouderen naar wedstrijden van ADO Den Haag.

Fietsmaatjes Zoetermeer Logo Nieuw UVV

Vanuit die traditionele flexibiliteit zijn we eind 2023 gestart met het opzetten van een nieuw project Fietsmaatjes, waarmee we in 2024 van start hopen te gaan. Daarbij zoeken we samenwerking met partners en zijn we onder de vlag van Zoetermeer voor Elkaar gericht op samenwerking met Gemeente Zoetermeer en ander vrijwilligersorganisaties, vanuit de overtuiging dat bundeling van krachten het vrijwilligerswerk in de brede zin en de toegankelijkheid daarvan ten goede komt.


Kortom, terugkijkend naar het afgelopen jaar zijn we als bestuur dan ook trots op en dankbaar voor het vele werk dat er in onze stichting in 2023 allemaal is gedaan. Dat maakt dat we uitkijken naar 2024, vol vertrouwen naar de uitdagingen die dit jaar weer gaat brengen, maar natuurlijk ook naar de viering van ons gouden jubileum als bekroning van vijftig jaar vrijwilligerswerk. 

Namens het bestuur, 

Piet Bots, voorzitter

Piet Bots Voorzitter UVV Zoetermeer