Jaarverslag 2017 – Voorwoord door de voorzitter

 

InhoudsopgaveVorig artikel: Introductie jaarverslagVolgend artikel: Jopie de Jong is trots op haar werk

Ook in 2017 zijn we als UVV weer op tal van terreinen actief geweest en hebben onze vrijwilligers met veel inbreng hun vrijwilligerswerk verricht. Zij hebben niet alleen veel eigen tijd geïnvesteerd, maar vaak ook hun nek uitgestoken. Met veel passie en persoonlijke aandacht voor cliënten is een belangrijke bijdrage geleverd aan zorg en welzijn van veelal kwetsbare medebewoners van onze stad. Die geweldige inzet van al die vrijwilligers samen met de activiteiten van het bestuur maken dat we als UVV meer op de kaart zijn komen staan en breed waardering oogsten voor wat we doen. 

Dat heeft zich het afgelopen jaar vertaald in een aantal memorabele zaken.
Zonder uitputtend te zijn noem ik: 

  • koninklijke onderscheidingen voor een drietal van onze vrijwilligers 
  • een gelijke waardering met kerst voor vrijwilligers en professionals in het LangeLand-ziekenhuis 
  • uitnodigingen door de Gemeente Zoetermeer om te participeren in werk- en expertgroepen 
  • een subsidie voor extramurale projecten in 2018 van de Gemeente Zoetermeer 
  • zorgpension en de revalidatieafdeling van In Beweging, die zijn gaan participeren in het project ‘Begeleiding na opname 
  • De toekenning van de Vernieuwingsprijs door het  Charlotte s’Jacobfonds 
  • De vernieuwing van onze website en start van onze facebookpagina en waarderende artikelen in de lokale pers, o.a. over ‘Levensboeken’, ‘Begeleid Vervoer’ en Vernieuwingsprijs 

Allemaal zaken om bijzonder trots op te zijn en die stimuleren om in 2018 met onverminderde inzet door te blijven gaan. Dat doen we niet alleen in alle bestaande, maar zo mogelijk ook in nieuwe projecten. Daarbij zoeken we steeds nadrukkelijk naar verbinding en samenwerking met andere vrijwilligers- en professionele organisaties en met de Gemeente. Bijvoorbeeld in het project “Manteldienst Licht”. Ook streven we ernaar meer zichtbaar te worden voor de burgers van Zoetermeer door gerichte verspreiding van folders en periodieke aanwezigheid in Forum. 

Een en ander laat zien dat we met inzet van u allen een club zijn, die er toe doet. Namens mijn medebestuursleden dank ik iedereen, die zich in 2017 met enthousiasme heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk van UVV Zoetermeer.  

Piet Bots,
Voorzitter UVV Zoetermeer

InhoudsopgaveVorig artikel: Introductie jaarverslagVolgend artikel: Jopie de Jong is trots op haar werk