Jaarverslag 2017 – Vrijwillig Dichtbij

InhoudsopgaveVorig artikel: Stedelijke ProjectenVolgend artikel: Verslag van het secretariaat

Gedurende het gehele jaar heeft UVV Zoetermeer geparticipeerd in het landelijke project “Vrijwillig Dichtbij”. In dat kader hebben we ons gericht op een drietal projecten:

  • Het project “Begeleiding na opname” dat in 2016 gestart is met het LangeLand ziekenhuis, is in 2017 uitgebreid met het Zorgpension en de revalidatieafdeling van In Beweging.
  • In het project “Begeleid Vervoer” hebben we in eerste instantie tevergeefs samenwerking nagestreefd met de ANWB en een professionele zorgaanbieder. Vervolgens hebben we met een gerichte communicatie gewerkt aan uitbreiding van het project. De resultaten daarvan laten zich in de eerste maanden van 2018 zien.
  • En tenslotte hebben we op basis van de uitkomsten van het door ons uitgevoerde “witte vlekkenonderzoek” gewerkt aan het project “Manteldienst Licht”. Dat project richt zich op het op wijkniveau leveren van een aantal manteldiensten aan ouderen en minder-invaliden. Samen met ZoSamen en andere (vrijwilligers)organisaties willen we in 2018 starten met één of twee pilots.
InhoudsopgaveVorig artikel: Stedelijke ProjectenVolgend artikel: Verslag van het secretariaat

>