Spoed Eisende Hulp

Op de SEH moeten patiënten en hun begeleiders vaak lang wachten, voordat ze aan de beurt zijn. De UVV vrijwilligers verrichten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van het aanwezige verpleegkundig personeel niet-medische/ verpleegkundige werkzaamheden zoals:

  • Aanbieden van koffie/thee of een boterham aan patiënten en hun eventuele begeleiders, 
  • het maken van een praatje met patiënten en/of familieleden van patiënten die daar behoefte aan hebben.