Vrijwilligers Begeleiding na opname

Doel is om kwetsbare ouderen , die na hun verblijf in ziekenhuis, zorgpension of revalidatieafdeling van een verpleeghuis thuiskomen, te ondersteunen en hen zo snel mogelijk weer in hun normale doen terug te brengen.

Het project is er daarom op gericht om zoveel mogelijk samen met de cliënt thuis zaken op te pakken. Dat varieert van het bieden van een luisterend oor en een praatje maken, tot samen wandelen, huishoudelijke boodschappen doen, een kleine huishoudelijke activiteit oppakken etc. In beginsel is dit voor een periode van 8 weken,1 à 2x p.w. gemiddeld 2 uur.
De vrijwilliger is geen verzorgende en geen huishoudelijke hulp.
Als in samenspraak met cliënt thuiszorg, huis-houdelijke hulp of andere voorzieningen nodig zijn, kan een onafhankelijke praktijkverpleegkundige van Plicare of de SGZ ingeschakeld worden.

Wat zoeken /vragen we aan kwaliteiten bij vrijwilliger:

  • inlevend, geduldig en respectvol optreden, cliënt in waarde laten en diens persoonlijke leefstijl respecteren
  • initiatief nemen en stimuleren
  • betrouwbaarheid

noot: een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste. De kosten hiervoor worden vergoed.

Recapitulerend:

  • Samen met een cliënt activiteiten ondernemen, gericht op weer in normale doen komen
  • Beurtelingse inzet vanuit de vrijwilligerspool , altijd in overleg met de vrijwilliger, zo mogelijk in dezelfde wijk
  • Inzet voor een afgebakende periode van in beginsel 8 weken
  • Tijden flexibel af te spreken tussen cliënt en vrijwilliger
  • Inschakelen van UVV-coördinator of praktijkverpleegkundige bij vragen en/of problemen

Heb je belangstelling voor deze job?
Neem dan contact op met UVV-voorzitter Piet Bots of maak gebruik van het contactformulier.