Zoetermeer Voor Elkaar!

Hajo Feitsma
Vrijwilligersondersteuner
Gemeente Zoetermeer

Hallo allemaal, mijn naam is Hajo Feitsma. Sinds 1 januari 2020 ben ik vrijwilligersondersteuner bij de gemeente Zoetermeer. Een nieuwe baan, bij een nieuwe werkgever, voor het eerst als ambtenaar, voor het eerst buiten de mij bekende sector van de sport.

De vrijwilligersondersteuning in Zoetermeer had een nieuwe vorm gekregen onder de naam ‘Zoetermeer Voor Elkaar’ en daar mocht ik bij komen helpen. Ik wist eind 2019 al dat 2020 voor mij persoonlijk een bijzonder jaar zou gaan worden, maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat er een uitdaging van mondiaal niveau ter tonele zou verschijnen.

Het jaar startte nog gewoon met kennismakingen, een inwerktraject, etc. Het plan was om de ‘winkel’ feestelijk te openen tijdens NL Doet in het tweede weekend van maart. Alles stond netjes in de steigers en we waren er klaar voor. Tot de dag vóór NL Doet. Nederland ging de eerste lockdown in.

Wat er daarna gebeurde in Zoetermeer was zéér bijzonder. In een ongelofelijk tempo kwamen diverse vrijwilligersorganisaties in het segment Welzijn en Zorg bij elkaar en ze kwamen met mooie oplossingen om juist de meest kwetsbaren in onze samenleving te kunnen blijven helpen. Er kwam spontaan een samenwerking op gang, waarvan ik had gehoopt zoiets met 5 jaar inzet te kunnen realiseren. Van bestuurlijk niveau tot en met de (vele nieuwe) vrijwilligers in Zoetermeer werd er samengewerkt met een helder doel voor ogen: mensen door deze pandemie heen helpen. Ieders kracht werd ten volle benut en de knelpunten werden niet vergeten, maar simpelweg meegenomen in passende oplossingen, voor zowel de vrijwilligers, de vrijwilligersorganisaties, als de hulpvragers.

In deze tijd heb ik prachtige organisaties en zeer kundige mensen leren kennen. UVV Zoetermeer, met in het bijzonder Piet Bots en Ton Jense, reken ik daartoe. De UVV was niet alleen één van de organisaties die de hele uitvoering aanpaste aan de ‘1,5 meter samenleving’ maar ook nog eens een trekkende rol op zich nam om gezamenlijk juist die kwetsbare mensen te kunnen helpen, die zo hard werden geraakt door de pandemie.

Piet Bots stond in 2019 al aan de basis van de vernieuwde vrijwilligersondersteuning in Zoetermeer en de daarbij behorende samenwerking in dit veld. In 2020 bleek hij ook een van de meest bepalende personen in het daadwerkelijk laten slagen van deze samenwerking. Met visie, raad en daad, maar ook niet bang om kritiek te geven waar hij verbetering noodzakelijk achtte. Een combinatie die ik in mijn vele jaren ervaring in het vrijwilligersveld slechts sporadisch ben tegengekomen.

Ton Jense was instrumenteel om heel veel te doen laten slagen, ‘onmogelijk’ staat niet in zijn woordenboek. Wat ‘terloops’ werd opgelost was een uitdaging die landelijk bij ontelbaar veel (met name) vrijwilligersorganisaties speelt: een manier om financiën tussen hulpvragers, hulpbieders en de betrokken vrijwilligersorganisatie veilig te laten verlopen. Met een subsidie en een in één weekend uit de grond gestampt systeem (inclusief de benodigde handleidingen) werd deze uitdaging opgelost in de vorm van het ‘Boodschappenfonds’. In de voor mij typische UVV overtuiging; niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook te gebruiken door andere vrijwilligersorganisaties. Ik ben er persoonlijk trots op om hier, al was mijn rol minimaal, betrokken bij te zijn geweest. Het wordt als voorbeeld gebruikt bij regionale en landelijke bijeenkomsten in vrijwilligersondersteuning.

Zonder de inzet van de UVV en de hierboven genoemde personen in het bijzonder hadden niet alleen de mensen die in aanraking komen met de UVV het zwaarder gehad, de Zoetermeerse samenleving als geheel had het moeilijker gehad. Meer mensen worden beter geholpen en er worden meer mensen bereikt dan dat ik vooraf voor mogelijk had kunnen houden.

‘Helpen maakt je Happy!’ is niet alleen een slogan van Zoetermeer Voor Elkaar, het is niet alleen iets dat ik zelf ervaar, ik zie het bij de vrijwilligers van UVV Zoetermeer en ik zie het bij steeds meer Zoetermeerders die vrijwilliger worden, juist door organisaties zoals de Unie Voor Vrijwilligers in Zoetermeer.

Bedankt voor het verzoek om bij te dragen aan het Jaarverslag 2020 van UVV Zoetermeer. Het is een internationaal historisch jaar gebleken, ik zal zeker de hierboven genoemde positieve kanten nooit vergeten. Ik hoop nog lange tijd deze samenwerking met de Unie Voor Vrijwilligers Zoetermeer voort te kunnen zetten, al hoop ik daarbij wel op minder ingrijpende omstandigheden.

Met hoogachtende groet,
Hajo Feitsma
Vrijwilligersondersteuner van de gemeente Zoetermeer